Commentaar op het Belastingplan 2019, brief aan de VC voor Financiën van de Tweede Kamer

10-10-2018

Hoogedelgestrenge dames en heren,

 

Met interesse hebben wij kennis genomen van de wetsvoorstellen die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2019 vormen. Ons commentaar op dit pakket treft u - per wetsvoorstel - in de bijlage aan. In de inhoudsopgave zijn de onderwerpen opgenomen waarop wij commentaar hebben. Daarbij is de nummering in de Memorie van Toelichting bij de wetsvoorstellen aangehouden.

 

Ten aanzien van het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020 betreft het technisch commentaar, aangezien het kabinet heeft aangekondigd onderdelen uit dit wetsvoorstel opnieuw te zullen wegen. Wij zullen aanvullend commentaar naar de Kamer sturen, mocht het kabinet tot andere voorstellen komen.

 

Wij verzoeken u onze reactie bij uw beschouwingen over het pakket Belastingplan 2019 te betrekken.

 

Een afschrift van deze brief met bijlage is gestuurd naar de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

 

Hoogachtend,

 

mr. J.M. Lammers
Directeur Economische Zaken