Begrotingsbehandeling Veiligheid en Justitie, brief aan de VC voor Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer

22-11-2016

Hoogedelgestrenge dames en heren,

 

Ter voorbereiding van de begrotingsbehandeling voor het jaar 2017 van het ministerie
van Veiligheid en Justitie, vragen VNO-NCW en MKB-Nederland uw aandacht voor
een aantal onderwerpen.

 

Ondernemerschap gedijt alleen bij voldoende veiligheid en stabiliteit, want die
scheppen de vrijheid waarbij creatief ondernemerschap duurzame welvaart kan
voortbrengen. Er zijn grote veranderingen gaande die ons voor uitdagingen stellen om
de veiligheid te borgen. Criminaliteit breidt uit van overvallen, inbraak, diefstal en
graffiti naar fraude, digitale vormen van criminaliteit en ondermijning. Dat vraagt om
flinke versterking van de aanpak van cybercriminaliteit, en gebruik van technologie om
criminaliteit te voorkomen.

 

Bij het thema veiligheid bestaat de verleiding om alleen in te zetten op hoge straffen en
meer repressie, terwijl juist de combinatie met preventie veel effectiever is. De nu
geplande bezuiniging op preventie leidt mede tot het wegvallen van private
investeringen tegen criminaliteit.

 

Voor de behandeling van de begoting van 2017 hebben wij een aantal opmerkingen en
verzoeken. Het gaat om de volgende vijf punten:

 

1. Terugdraaien bezuinigingen op criminaliteitspreventie
2. Versterking van opsporing en vervolging cybercriminaliteit
3. Terugdraaien bezuiniging geschillencommissie
4. Meegroeien garantstellingsregeling faillissementscuratoren
5. Proportionele griffierechten

 

In de bijlage vindt u deze punten nader uitgewerkt. Indien gewenst zijn wij graag bereid
tot een nadere toelichting.

 

Hoogachtend

 

mr. J.M. Lammers

directeur Economische Zaken