Begrotingsbehandeling OCW, brief aan de VC voor OCW van de Tweede Kamer

28-11-2017

Goed onderwijs dat mensen opleidt voor een goede entree op de arbeidsmarkt én een leven lang ontwikkelen is van groot belang voor Nederland en een gezonde economie. In verband met de komende behandeling van de nieuwe begroting van OCW maken VNO-NCW en MKB-Nederland daarom graag van de gelegenheid gebruik om een aantal belangrijke onderwijszaken onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer, omdat de nood op sommige terreinen hoog is.

 

Zie de download voor de volledige brief.