Algemeen Overleg Leraren, brief aan de VC voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

05-10-2018

Geachte mevrouw Tellegen,

 

Op donderdag 11 oktober a.s. behandelt u tijdens een algemeen overleg over leraren met minister Slob en minister Van Engelshoven onder meer de Kamerbrief over extra actie tegen het lerarentekort (24 augustus 2018, kenmerk 27923-318). De MBO Raad, VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat in deze Kamerbrief de verbinding tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven onderbelicht blijft. Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat een sterke samenwerking tussen mbo-scholen en bedrijfsleven een belangrijke sleutel is voor sterk beroepsonderwijs én het oplossen van het docententekort. Met deze brief vragen wij daarom hiervoor meer aandacht en pleiten wij voor maatregelen en ruimte die de samenwerking en uitwisseling van personeel tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven faciliteren en ondersteunen. In het bijzonder pleiten wij voor verhoging van het subsidieplafond van de subsidieregeling zij-instroom in het mbo.

 

cc: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Engelshoven

      Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de heer Slob

 

Zie de download voor de volledige brief.