Zorgen en zegeningen

17-10-2018

Vrolijk word je er niet van, als je dezer dagen een beetje rondkijkt in Europa. Een vertegenwoordiger van de Duitse Bondsdag vertelde in Brussel in kleine kring hoe geschokt hij was als hij in Bondsdagvergaderingen de leden van nieuwe oppositiepartij AfD met diepe afkeer zag rondkijken. Afkeer niet tegen andere leden of fracties, maar tegen het parlement als zodanig, het instituut waar ze deel van uitmaken.

 

Anti-EU-sentiment

In Italië zit een raspopulistische regering op het pluche die de EU frontaal aanvalt. In Hongarije voert de regering publiekscampagnes tegen het Europees Parlement. In verschillende EU-lidstaten zijn journalisten die corruptie onderzochten, bruut vermoord. De Europese Commissie voert een gespierde dialoog met Polen en Hongarije over de eerbiediging van de rechtsstaat. En Trumps verkiezingsstrateeg Steve Bannon is neergestreken in Brussel en actief bezig het anti-EU-sentiment op te zwepen en te organiseren in de aanloop naar de verkiezingen volgend jaar.

 

EU opbreken

Ook internationaal richten de pijlen zich op het hart van de EU. Voor het Jaarcongres van de Provincies, waarover dadelijk meer, schetste Eurocommissaris Frans Timmermans vorige week een wereld waarin de VS geen vrienden meer zoekt maar alleen belangen nastreeft, deals. Zij wil de EU opbreken zodat zij de scherven haar wil kan opleggen. En ook Rusland, zo meende hij, streeft steeds wilder en roekelozer een verdeelde EU na.

 

Technologische voorsprong

En dan is er China. De nieuwe Duitse ambassadeur bij de EU, net verhuisd van Beijing naar Brussel, refereerde op de Dag van de Duitse Eenheid aan een enquête van de Europese Kamer van Koophandel in China. Daarbij zijn alle grote Europese investeerders in dat land aangesloten. 60 Procent van hen verwacht binnen drie tot vijf jaar zijn technologische voorsprong op de Chinezen kwijt te zijn, vooral op kunstmatige intelligentie.

 

Uitdragen zegeningen

Wat wij vandaag nog vanzelfsprekend vinden in Europa, hoeft dat morgen geenszins meer te zijn. Het devies in Brussel is daarom: tel je zegeningen voor het te laat is. Want er zijn er heel wat te noemen. En draag dat uit.

 

Brexit-onderhandelingen

Een steeds acuter punt van zorg in Brussel is natuurlijk ook het afronden van de Brexit-onderhandelingen. Die gaan een steeds hetere pressure cooker in, want op de top deze week moeten er besluiten komen. Commissie-hoofdonderhandelaar Barnier sprak kort geleden over de Interne Markt als een ecosysteem van normen, standaarden, certificeringen rechten, regelingen, toezicht en rechtspraak. Uit zo’n systeem kun je niet zomaar elementen weghalen zonder dat het in elkaar klapt, stelde hij.

 

Interne Markt inruilen

Toch is dat wat de Britse regering wil. En de Brexiteers willen liefst die hele Interne Markt inruilen voor een vrijhandelsakkoord of een samenwerking op basis van de regels van de wereldhandelsorganisatie. Die drie verhouden zich qua verfijning zo’n beetje tot elkaar als een Homo Sapiens, een Neanderthaler en een gorilla. Het blijft de vraag hoe je zo een teruggedraaide evolutie ooit als onderhandelingswinst kunt verkopen op het Britse thuisfront. Er zullen de komende weken nog moeilijke knopen moeten worden doorgehakt.

 

Jaarcongres van de Provincies

Tel je zegeningen en draag het uit. Die koe pakten Wim van de Donk en Theo Bovens, Commissarissen van de Koning in Brabant en Limburg, stevig bij de horens. Voor de eerste keer organiseerden zij het jaarcongres van de Nederlandse provincies niet in een van de provinciehoofdsteden maar in Brussel. Vijfhonderd Nederlandse lokale bestuurders kregen een topprogramma voorgeschoteld over hoe de vierde – Europese – Nederlandse bestuurslaag functioneert. En hoe zij met het regionale bestuur verbonden is. Dat gaat veel verder dan alleen de Europese fondsen. Het betreft ook een rijk geschakeerd scala aan beleidsvelden zoals milieu, infrastructuur of de urban agenda. Dat werd ook belicht in een brochure over betere Europese regelgeving die ondernemers en de provincies op het congres samen uitbrachten.  

 

Regio en EU dichter bij elkaar

Het belangrijkste in de EU is de plek waar de mensen leven, en dat is de regio. Zo hield Karl Heinz Lambertz, de Belgische voorzitter van het Europese Comité van de Regio’s, de Nederlandse bestuurders voor. Regio en EU moeten daarom dichter bij elkaar gebracht worden. En regio’s moeten meer geïnvolveerd worden in de beleidsvorming in Brussel.

 

Holland House

Maar niet alleen provincies en bedrijven moeten meer samen doen in Brussel. Eigenlijk moet heel Nederland meer als eenheid opereren in Brussel en waar mogelijk krachten en kennis bundelen. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer pleitte er daarom voor de diverse Nederlandse vertegenwoordigingen in Brussel in één Holland House onder te brengen. Die naam stuitte echter op weerstand vanuit andere gewesten. Een alternatief werd door De Boer met een knipoog rap op tafel gelegd: the Netherlands Nest.

 

Winand Quaedvlieg is permanent gedelegeerde in Brussel en hoofd van kantoor Brussel van VNO-NCW

Lees meer over