Werkgevers zijn het probleem niet

22-12-2015

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers de ambitie willen realiseren om tussen nu en 2026 aan 100.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Speciaal voor dit 100.000-banenproject is Aart van der Gaag (voorzitter van de ABU) benoemd tot boegbeeld namens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. In dit blog doet hij verslag van zijn inspanningen.

Werkgevers zijn het probleem niet. Dat is een nieuw mantra wat ik overal hoor rondzingen als het gaat om de Banenafspraak. En niet door de minsten. Zo stelt Job Cohen het, nu in zijn rol als voorzitter van Cedris, de branchevereniging van sociale werkbedrijven. Maar ook Tof Thissen, directeur van het UWV WERKbedrijf, en Turgay Tankin, wethouder werk en inkomen van Nijmegen. En met Tankin vele wethouders. Daar bovenop hoort u mij zeggen dat de overheid zijn werk nog niet goed doet, we zien nog onvoldoende aanbod van mensen met een arbeidsbeperking in beeld om goed te kunnen matchen. Dan zou je kunnen denken: de werkgevers kunnen lui naar achter leunen, ze zijn immers het probleem niet. En als ze ermee aan slag willen, zijn de gehandicapten niet te vinden. Missie geslaagd dus.

Driewerf nee!
Te weinig werkgevers doen nog mee. De Banenafspraak is een solidariteitsafspraak, er is een individuele plicht met mogelijkheid voor boetes ingeruild voor een collectieve vrijwillige afspraak. Dat is uniek! Als één bedrijf dit jaar zou besluiten er 6.000 aan te nemen is iedereen er verder van af, makkelijk hé? Maar ja... dat bedrijf bestaat niet. Je kunt er niet van uitgaan  dat 'anderen het wel doen', al zijn er adviseurs die dat gewoon op seminars roepen. Ouderwetse solidariteit zorgt ervoor dat we dit met zijn allen oplossen. En tekort aan gehandicapten? Wie zoekt zal vinden, er zijn meer wegen om bij de groep te komen. Via de Werkgeversservicepunten (WSP's), via uitzendbureaus, via gespecialiseerde websites, via zorginstellingen, via attractieve werving... Het is net als bij 'gewone' werknemers. Onze website www.opnaarde100000.nl verwijst al naar verschillende mogelijkheden.

Tijd van reflectie
En wie je daar ook vindt? Collega's, werkgevers die het al doen. In allerlei sectoren, in allerlei typen bedrijven, groot en klein, die vertellen hoe ze het doen, wat het hen oplevert, maar ook dat het niet altijd makkelijk was. Werkgevers die niet achterover leunen maar hun verantwoordelijkheid nemen. Iets wat perfect past bij de tijd die nu gaat komen; de reflectie passend bij kerst, oudejaarsavond en Nieuwjaar.

Doet u mee?

Aart van der Gaag
Commissaris 'Op naar de 100.000 banen'