Op naar de 100.000 banen: waar staan we nu?

26-03-2018

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers de ambitie willen realiseren om tussen nu en 2026 aan 100.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Speciaal voor dit 100.000-banenproject is Aart van der Gaag benoemd tot boegbeeld namens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. In dit blog doet hij verslag van zijn inspanningen.

 

Deze week vieren we op 29 maart de tweede Dag van de 1.000 voorbeelden. De hele dag brengen we ondernemers in beeld die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een onderwerp waar veel papier en overleg mee gepaard gaat. Maar deze ondernemers en hun medewerkers doen het. Zij vormen de basis van de 100.000 banen.

 

Quotumwet 

Juist aan de vooravond van zo’n dag is het goed weer even scherp neer te zetten waar het om draait. Er dreigde een quotumwet waarbij 5 procent van het personeel uit de groep arbeidsbeperkten moest gaan bestaan, op straffe van boete als je hier als ondernemer niet aan zou voldoen. In het Sociaal akkoord van 2013 werd dit vervangen door een vrijwillige afspraak, toegesneden op de werkelijkheid bij bedrijven. Met een stevige ambitie, dat wel: 100.000 banen in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid, te realiseren per 2026, in tranches.

 

Aan de bak voor arbeidsbeperkten!

In 2014 begonnen we letterlijk vanuit het niets met dit project. Ik mocht boegbeeld worden, en al snel kregen we structuur. Met dank aan het Gak en een handvol medewerkers zijn we aan de bak gegaan. Inmiddels ben ik bijna drie jaar boegbeeld en zijn Henk Krauwel en Martine Schuijer projectleiders en hadden we een eerste wisseling van de wacht toen communicatiemanager Mirjam de Graaf weer doorging als zelfstandige en Kees Jan van Kesteren in haar plaats aantrad. Partners als de Normaalste Zaak en AWVN aan onze zijde. Met dit team gingen van start: honderden activiteiten, voorlichtingen, workshops etc. werden in de regio’s van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland georganiseerd. Onze ambassadeurs liepen bedrijven af en de website www.opnaarde100000banen.nl geeft heldere voorlichting en mooie voorbeelden. Vorig jaar lanceerden we de eerste Dag van de 1000. Ruim 1.500(!) bedrijven deden in allerlei varianten mee.

 

De overheid redt het niet 

Net zo belangrijk was de lobby om ervoor te zorgen dat er betere randvoorwaarden komen. Van werkgevers kregen we concrete voorbeelden wat wel en niet werkt. Er is veel gelukt: uniforme no risk polis, opheffing tplus2regeling, entree praktijkroute als voorbeelden. Maar we zijn er nog lang niet: het moet en kan nog veel eenvoudiger. En het belangrijkste: de aantallen natuurlijk. Niemand die het geloofde maar in het eerste jaar werd de taakstelling van 6.000 al ruim overschreden en in september 2017 zaten we al rond de 30.000, terwijl de taakstelling voor de eerste drie jaar 23.000 was. En er komt nog heel kwartaal bij!

Helaas redt de overheid het niet, die zitten slechts enkele honderden boven het niveau van 2013. Allemaal tot stand gebracht door de ondernemers, vaker meer ondanks dan dankzij de dienstverlening van de overheid. Het gebrek aan voldoende kandidaten dreigt immer.

 

Ik ben niet nieuw in arbeidsbemiddeling. En waar in het verleden arbeidsmarktprojecten vrijwel altijd nauwelijks bijdroegen, is dat in dit geval wel gelukt. Mijns inziens vooral omdat het vrijwillig is en gedreven vanuit intrinsieke motivatie van grote en kleine bedrijven en van onderaf opgebouwd.

Het bedrijfsleven heeft er goed aan gedaan dit plan op te pakken.

 

Aart van der Gaag
Commissaris 'Op naar de 100.000 banen'