Op handelsmissie naar China: innovaties gaan hier snel

09-04-2018

Als je door Shanghai loopt, zie je heel wat mensen op een scooter. En die zijn allemaal elektrisch. Gewoon verordonneerd een paar jaar geleden. Benzinebrommertjes mogen hier niet meer. Dat is hoe veel dingen in China werken: de overheid wil een maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren en voert deze gewoon uit. Van boven opgelegd. Ik zeg niet dat we in Nederland zo moeten gaan werken – dat past niet in ons democratisch systeem en ons kleine land met zijn afhankelijkheid van het buitenland – maar zo sturen ze hier wel de economie in een bepaalde richting; exemplarisch voor Chinees beleid en de schaal van dit land.

 

Een van de grootste handelsmissies ooit

Gisteren is de handelsmissie naar China onder leiding van onze minister-president en vier leden uit zijn kabinet gestart. Er reizen 230 mensen mee die zo’n 175 bedrijven uit vijf verschillende sectoren vertegenwoordigen. Je kunt wel zeggen dat dit een van de grootste handelsmissies ooit is. Ikzelf start met de logistieke en e-commerce missie in Shanghai, samen met minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Op zondagmiddag wandelen we even door de stad en ik ben onder de indruk. Het is een tijd geleden dat ik hier geweest ben en wat ik nu zie is een uiterst moderne – eigenlijk Westerse – stad. Je zou je haast kunnen afvragen wat wij als Nederland hier nog te brengen hebben.

 

Goede zaken in Shanghai

In de eerste gesprekken die we voeren, blijkt al snel wat dat is: we moeten hier voortdurend onze contacten goed onderhouden. In Shanghai doen we goede zaken, net zoveel als met heel India. De export naar China neemt al jaren toe. De verwachting is dat de export in 2017 zelfs voor het eerst door de grens van 10 miljard euro is gegaan (in 2013 nog 7,7 mld.). De Nederlandse goederenimport uit China heeft een waarde van circa 35 miljard euro. China is hiermee voor Nederland inmiddels het derde invoerland van goederen. Ook op het vlak van de export van diensten en investeringen wordt de relatie tussen Nederland en China steeds sterker. Zo is Nederland een van de allerbelangrijkste investeerders in China. Dat geeft ons trouwens leverage voor goede gesprekken met de Chinese counterparts deze dagen.

 

Het merk Nederland

Relaties onderhouden is hier ontzettend belangrijk en dat is wat we tijdens deze missie ook in belangrijke mate doen; belangstelling tonen voor de ontwikkelingen die hier gaande zijn en laten zien waar Nederland goed in is. Eigenlijk werken we hier aan het merk Nederland. En zo’n missie waarin we zeer nauw met de overheid optrekken, draagt daar toe bij. Met bewondering luister ik naar Sigrid Kaag, die al deze gesprekken met een grote kennis van zaken en welsprekendheid voert. Samen optrekken is belangrijk in een land als China waar de overheid nog zo’n belangrijke rol speelt in de economie. Enorme steden worden hier in een paar jaar tijd uit de grond gestampt. Daar kunnen en willen Nederlandse ondernemers toe bijdragen met kennis en kunde op het vlak van logistiek, veilig voedsel, gezondheidszorg, afvalmanagement en groene mobiliteit. En we kunnen hier ook best wat leren: innovaties gaan hier snel.

 

Hans de Boer

voorzitter VNO-NCW