Kom op met die bestanden!

06-03-2015

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers de ambitie willen realiseren om tussen nu en 2026 aan 100.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Speciaal voor dit 100.000-banenproject is Aart van der Gaag (voorzitter van de ABU) benoemd tot boegbeeld namens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. In dit blog doet hij verslag van zijn inspanningen.

Mijn eerste blog ging over de rol van private, publiek-private en publieke bemiddelaars en mijn boodschap was dat de match tussen vacature en bestand essentieel was. Mijn eerste blog ging over de rol van private, publiek-private en publieke bemiddelaars en mijn boodschap was dat de match tussen vacature en bestand essentieel was. En dat is geen werkje van niks. Geen kwestie van een naam en cv, nee er moet een heldere omschrijving bij elke persoon. Waaruit bestaat de arbeidsbeperking, wat zijn de mogelijkheden van die persoon. Alleen dan kan de werkgever gericht inschatten waar en hoe iemand aan de slag kan en welke aanpassingen in het werk nodig zijn. Dat inzicht ontbreekt nu veelal, waardoor sommige werkgevers nu al aangeven te verdwalen in hun zoektocht naar mensen.

Bedrijven gaan vacatures leveren en over een maand of twee kunnen wij vol los gaan. De zorgen zitten nu meer bij voldoende bestand. UWV en gemeenten zullen daar heel veel power op moeten zetten. Onze werkgeversambassadeurs in de regionale werkbedrijven zullen deze boodschap luid, duidelijk en consistent blijven brengen.

Tot mijn grote vreugde bracht UWV in hun laatste UWV-magazine een themanummer over de participatiewet uit en noemde dit nummer ‘alles inclusief’. In dit nummer durven ze daar ook rond voor uit te komen: bestand organiseren en geschikt maken voor de markt is essentieel.

Waar mijn blog ging over de rol van de intermediairs en ik die rol essentieel noemde, kreeg ik veel commentaar. ‘Meneer Van der Gaag, dat bedrijven vacatures gaan brengen is essentieel, daar moet u het over hebben.’ Ze hadden gelijk, behalve dat mijn verhaal daar niet over ging. Natuurlijk zijn vacatures essentieel, maar het is het bekende kip/ei verhaal, wat was er eerder. 10.000 Vacatures losmaken, maar niet kunnen matchen is een ramp. Dan krijgen we werkgevers die afhaken.

OVAL bracht pas weer een bericht uit dat 80 procent van hun 5.000 geslaagde plaatsingen bij het mkb waren terechtgekomen. Bemiddelen in het mkb is moeilijker, het is intensiever, maar het leeuwendeel van de vacatures zit daar wel. IT-systemen helpen, maar bemiddelen is mensenwerk, waarbij werkgever, kandidaat en matcher met elkaar aan de slag gaan. En dan moeten er keuzes worden gemaakt om de juiste man/vrouw op de juiste plek te brengen. Ten voordele van bedrijf en nieuwe werknemer.

De volgende blog zal gaan over wat er nu allemaal gebeurt achter de schermen om dit elfjarig project te doen slagen. Want het lijkt wat stiller, maar er wordt harder gewerkt dan ooit. Dat is minder sexy dan een lekker verhaal in de krant of op een podium, maar levert op termijn wel meer op!

Aart van der Gaag
Commissaris 'Op naar de 100.000 banen'