Hangen aan de voorplecht

04-02-2015

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers de ambitie willen realiseren om tussen nu en 2026 aan 100.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Speciaal voor dit 100.000-banenproject is Aart van der Gaag (voorzitter van de ABU) benoemd tot boegbeeld namens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. In dit blog doet hij verslag van zijn inspanningen.

Ben je een halfjaar 'boegbeeld 100.000 banen' namens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland, protesteert het lijf en moet je er even tussenuit. Daar baal ik stevig van, maar het schip vaart door en bij mijn terugkomst ga ik gewoon weer op de voorplecht hangen.

Wat is er in dat halfjaar gebeurd?
Nadat ik gevraagd ben en ervan overtuigd was dat iedereen in de top van de werkgeversorganisaties echt wilde dat er een 100.000-banenplan kwam, heb ik een paar weken in mijn eigen hoofd rondgedard en met enorm veel ondernemers en organisaties gesproken die er veel van wisten of mee deden. Daaruit kwam het zogenoemde 'Op naar de 100.000, productief en inclusief'-plan uit naar voren, dat tot mijn grote plezier een positief onthaal kreeg in eerder genoemde toppen.

Vervolgens ben ik naar buiten gegaan en heb ik veel lawaai gemaakt in kranten, magazines, radio, tv en vele, vele congressen, bijeenkomsten en besturen. Wederom een sympathiek onthaal, vrijwel, nee eigenlijk niet één cynicus ontmoet, wel veel vragen natuurlijk. Vanaf januari ben ik bewust wat stiller geworden en zijn we echt gaan bouwen aan het project.

Onze eerste aandacht ligt nu op het bouwen van de meest eenvoudige portal gericht op de ondernemer die denkt: ik wil wel, maar waar kan ik terecht, waar zit het bestand, wie kan me helpen? De planning is dat die website er eind april kan zijn, maar het blijft work in progress. Het tweede ding dat we willen hebben, is een verhalenbank. Ongelooflijk veel ondernemers zijn al goed bezig en willen dat ook laten zien. En de echte inspiratie moet ook komen van ondernemers naar andere ondernemers toe. Het derde issue is dat we de 100 ambassadeurs die nu in de werkbedrijven namens ons optreden zo goed mogelijk willen ondersteunen met workshops, briefings, optimale informatie etc.

En dan...dan gaan we het veld in, bezoeken sectoren en regio's, en peppen de overheden op om goede heldere toegankelijke bestanden te leveren, want vacatures komen er wel, maar de match daar gaat het om!

Ondertussen blijf ik praten met organisaties die een rol spelen in dit veld en dat zijn er veel, heel veel. Net zo lang totdat we een vloot zijn die dezelfde kant uit vaart met als doel dit jaar 6.000, 2016 8.000 en 2017 9.000 plekken te realiseren.

Het 100.000-plan duurt nog 11 jaar, niet alles hoeft al perfect te lopen of klaar te zijn in de eerste maanden. Mijn doel is wel dat het over drie jaar op rolletjes loopt en we geen project meer hebben, maar dat het business as usual is geworden.

En ondertussen ga ik werken aan mijn bionische rug zodat ik wat soepeler op die voorplecht kan hangen, tot dan!

Aart van der Gaag
twitter @aartgaag