Handelsmissie China: One Belt, One Road, One Rotterdam

11-04-2018

One Belt, one Road, One Rotterdam. Ik zei het hier 2 jaar geleden al, en ik heb het hier tijdens het Sino Dutch Connectivity seminar in Shanghai, dat ik mocht modereren, weer herhaald. En het is natuurlijk leuk dat de toevoeging One Rotterdam als humor wordt gewaardeerd, maar ik bedoel het heel serieus en ik wil dat dit punt blijft hangen in China.

 

Nieuwe zijderoute

Een van de belangrijkste Chinese strategieën op dit moment is het Belt and Road Initiative (BRI), ook wel One Belt One Road genoemd. De bouw van deze nieuwe zijderoute moet onder andere via een spoorverbinding China aan West-Europa verbinden. Een enorm project dat niet alleen een economisch, maar ook een politiek doel heeft. Dat laatste is dan ook de reden dat het Nederlandse kabinet, ondanks aandringen van de Chinese overheid, niet bereid is op stel en sprong een MoU over de Belt and Road met China te ondertekenen. Dat begrijp ik en het is goed dat we daar als land heel zorgvuldig mee omgaan. In mijn woorden: We willen wel, maar tekenen niet bij het kruisje.

 

Geen vertraging

Maar dat mag wat mij betreft niet leiden tot al te veel vertraging. Vanuit economisch perspectief is het van groot belang dat we snel gaan bepalen wat we als Nederland concreet aan dit initiatief hebben en kunnen bijdragen.

 

Spoorlijn tot Rotterdam

Dit logistieke BRI-initiatief past uitstekend bij de genen van onze economie. Het is nu de kunst om ervoor te zorgen dat we onze logistieke positie – in de delta van Europa – en onze logistieke kennis en kwaliteiten goed positioneren om goede aansluiting te vinden en ervoor te zorgen dat die spoorlijn helemaal tot Rotterdam doorloopt. Ook van belang voor China, want vanuit Nederland kunnen we ervoor zorgen dat de trein ook weer volgeladen naar China vertrekt en daarmee optimaal gebruikt wordt. En we willen natuurlijk ook een bijdrage leveren aan de bouw van deze lijn. Het is een gigantisch infrastructureel project en daarbij moeten we natuurlijk niet naïef zijn: ons eigen bedrijfsleven moet ook kunnen profiteren van de aanleg. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een echt level playing field, een woord dat hier wel vaker valt.

 

Onze belangen

Kortom, het is heel goed om hier nu te zijn en Nederland goed te positioneren, maar als we weer thuis zijn, moeten we snel aan de slag. We gaan concreet maken wat het Nederlandse bedrijfsleven te bieden heeft en wat onze belangen zijn. En dan denk ik niet alleen aan de Haven van Rotterdam, maar bijvoorbeeld ook aan hoogwaardige elektronica voor treinen en kennis op het vlak van de organisatie van zogenoemde stations of cold chain (voor het transport van gekoelde producten), duurzame steden en circulaire economie, zoals bijvoorbeeld afvalmanagement.

 

Hans de Boer

Voorzitter VNO-NCW

 

Lees alle blogs over deze missie naar China