Echte toegang Indonesië via politiek

23-11-2016

'Het is een dag die je normaal alleen in films ziet'. Een zinnetje, vrij vertaald uit de hit van Guus Meeuwis. Maar zo voelt het toch elke keer weer een beetje, als je op audiëntie gaat bij de president van een land met 256 miljoen mensen (het derde land ter wereld qua aantal inwoners!) in een prachtig paleis.

 

Logistiek, water, maar ook toerisme

De derde dag van de missie naar Indonesië en Singapore zit van 7 uur ’s ochtends tot ’s avonds laat helemaal vol met afspraken, vergaderingen die ik moet voorzitten én vier toespraken. De dag start met een werkontbijt met mijn evenknie van Indonesië, de heer Sukandami van Apindo, het VNO-NCW in Indonesië. We hebben een goed gesprek over het Memorandum of Understanding (MoU) dat we vanmiddag afsluiten. Daarin spreken we af om nauwer te gaan samenwerken en kansen te verkennen op een aantal specifieke groeisectoren, zoals logistiek en water. Zo houden we focus en sluiten we goed aan bij de missies van de afgelopen jaren.

Thailand trekt jaarlijks meer dan 30 miljoen toeristen, Indonesië 'slechts' ongeveer 11 miljoen. En dat terwijl ze qua toeristisch aanbod zeker net zoveel te bieden hebben.

Ook besluiten we toerisme toe te voegen aan de lijst. Nederland is met de beroemde hotelscholen (die jongens en meisjes kom ik werkelijk over de hele wereld tegen bij handelsmissies) en veel toeristische kennis waarschijnlijk goed in staat om de Indonesiërs meer toeristen te laten trekken. Thailand trekt jaarlijks meer dan 30 miljoen toeristen, Indonesië 'slechts' ongeveer 11 miljoen. En dat terwijl ze qua toeristisch aanbod zeker net zoveel te bieden hebben.

Ik laat me uitleggen dat de toeristensector versplintert opereert waardoor het land zich niet collectief en slim positioneert op de wereldwijde toeristische markt. Het ontbreekt aan goede kalenders van activiteiten waar bijvoorbeeld toeristische organisaties en vliegmaatschappijen hun pr-campagnes op kunnen baseren.

Omdat Nederland deze week politiek goed vertegenwoordigd is, zijn de Indonesiërs dat ook. Gelukkig, want je hebt hier simpelweg de politiek nodig om echte toegang te krijgen en vertrouwen op te bouwen.

Politiek en handel

Direct na het gesprek met Apindo starten we met een grote groep Nederlandse ceo's die hier grootschalig ondernemen. We wisselen uit wat we graag zouden zien veranderen in het land, zodat we hier -en bij ons- meer banen kunnen scheppen. Na onze wensen goed te hebben doorgenomen moet ik de rondetafelvergadering voorzitten met twee Indonesische ministers en de ceo van de Investment Board en tal van Indonesische bedrijven en ambtenaren. Minister-president Rutte, minister Ploumen en minister Schultz van Hagen sluiten ook aan.

Politiek en handel kunnen niet zonder elkaar. Omdat Nederland deze week politiek goed vertegenwoordigd is, zijn de Indonesiërs dat ook. Gelukkig, want je hebt hier simpelweg de politiek nodig om echte toegang te krijgen en vertrouwen op te bouwen. De staat en de zakenwereld lopen hier, meer dan bij ons, in elkaar over.

 

Presidente Widodo: meer investeringen

De rondetafelbijeenkomst is een vervolg op afspraken met president Joko Widodo in april van dit jaar. Widodo wil meer investeringen naar zijn land halen. Alle Nederlandse bedrijven aan tafel willen graag meer investeren, maar vragen van de Indonesische regering vooral meer duidelijkheid over de investeringsvoorwaarden en vooral één duidelijk aanspreekpunt voor als zaken niet lopen zoals het zou moeten.

Onze bedrijven zien Indonesië zitten vanwege de grote binnenlandse markt en de enorme investeringen die nog moeten worden gedaan. Maar ook vanwege zijn plaats en centrale rol in Zuidoost-Azië. Eigenlijk komt het er op neer dat onze bedrijven meer begrip vragen van de Indonesiërs als het gaat om onze bedrijfseconomische 'business case benadering'. De Indonesiërs beklemtonen het belang van langetermijn-partnerships.

Dit soort meetings zijn belangrijk om meer op een lijn te komen met elkaar. Want een ding is zeker: Nederland kan heel veel betekenen voor Indonesië en Indonesië zal de komende decennia heel veel moeten investeren om haar sterk groeiende bevolking goed te accommoderen. We moeten elkaar nog beter leren kennen en de goede onderlinge relatie nog verder versterken. Gelukkig maken we hele concrete afspraken en krijgen we extra steun van de Investment board als er issues ontstaan.

Nederland kan heel veel betekenen voor Indonesië en Indonesië zal de komende decennia heel veel moeten investeren om haar sterk groeiende bevolking goed te accommoderen

En weer door naar de president 

Na de rondetafel bijeenkomst komen we met alle ceo's bij elkaar. Even snel evalueren en dan gelijk door naar het presidentieel paleis met de ceo's die meegaan. Dat is een werkelijk prachtig gebouw. President Joko Widodo ontvangt ons hartelijk. Zoals hier algemeen bekend is, is hij een groot hardrock fan. Maar ik vraag hem toch niet naar het laatste album van Metallica…  President Widodo benadrukt dat hij met de bedrijven en de politiek vooral vooruit wil kijken naar de grote opgaves waar zijn land voor staat. Ook spreekt hij één op één met onze premier.

 

Plastic afval terugdringen

Na het bezoek aan de president spreek ik een groep Indonesische zakenmensen toe over duurzame energie en wat we daar aan doen in Nederland. Ik leg en passant onze NL Next Level-plannen uit, hoe we CO2-neutraal willen worden en wat daar aan investeringen voor nodig is.

Hierna staat een ander belangrijk thema op de agenda: het tekenen van een Green Deal over het terugdringen van plastic afval in Indonesië. Een van de eerste green deals over de grens. Wij tekenen met onder andere FrieslandCampina, de Indonesische werkgeversorganisatie Kadin en staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hier in Indonesië zijn veel kleine verpakkingen. Dat heeft als voordeel dat ook arme mensen wasmiddelen, zeep en dergelijke kunnen kopen. Nadeel is dat ze hier een enorm probleem hebben in de rivieren, op straat en in zee met plastic zwerfafval. Maar ook met microdeeltjes plastic in de zee. 

Experimenten en nauwe samenwerking met wetenschappers en bedrijven moeten ervoor zorgen dat het afval van de kleine verpakkingen die mensen hier veel gebruiken drastisch afneemt, waardoor de 'plastic soep' minder wordt. De kunst is te zorgen dat producten door andere verpakkingsoplossingen toch goedkoop blijven en binnen handbereik voor grote groepen mensen. Lees in het persbericht dat we met het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben uitgebracht hoe we de plastic soep gaan aanpakken.

In Indonesië zijn veel kleine verpakkingen. Voordeel is dat ook arme mensen wasmiddelen, zeep, etc. kunnen kopen. Nadeel is het enorme probleem van plastic zwerfafval in rivieren, op straat en in zee

30 contracten en samenwerkingsafspraken

We sluiten af met een grote receptie voor alle zakenmensen uit Indonesië en Nederland. Er wordt volop genetwerkt onder het toeziend oog en met hulp van onze en de Indonesische bewindslieden. Ook tekenen we meer dan 30 contracten en samenwerkingsafspraken. Van de FMO, die een uitbreiding van een olieterminal van Vopak meefinanciert, tot afspraken tussen onderwijsinstellingen, het Kadaster, etcetera. Alles passeert de revue. Van heel concreet, tot mooie stippen op de horizon. 

 

Op naar Singapore

Met een goed gevoel gaan we verder en ik zie veel tevreden en vrolijke gezichten. Morgen zijn we in Singapore om te pitchen voor investeerders die misschien naar Europa willen. Een keer raden wat ons verhaal wordt. Er is maar één gateway naar de EU. En de EU, dat zijn wij.

 

Hans de Boer

voorzitter VNO-NCW