De tijd dringt

30-10-2015

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers de ambitie willen realiseren om tussen nu en 2026 aan 100.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Speciaal voor dit 100.000-banenproject is Aart van der Gaag (voorzitter van de ABU) benoemd tot boegbeeld namens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. In dit blog doet hij verslag van zijn inspanningen.

De tijd dringt
We zijn nu meer dan een jaar bezig en een flink stuk verder. Toen ik gevraagd werd om commissaris 100.000 banen te worden was er slechts één opdracht: zorg dat de werkgevers openstaan voor deze uitdaging en laat dat in 2015 meteen 6.000 plekken opleveren. Het kon geen kwaad een plan te schrijven en ergens budget vandaan te halen want alleen is maar alleen.

Gemotiveerde werkgevers
Een jaar verder is er een voortreffelijke, toegankelijke en zeer behulpzame website voor werkgevers stampvol met advies, verhalen van collega’s etc. Er staat een klein team dat de regio's van de werkgevers ondersteunt en vele organisaties die op dit gebied al goed werk leverden vormen nu een vloot. Het mooiste was echter dat de moeilijkste taak niet was werkgevers ervan te overtuigen dat zwakkeren geïntegreerd kunnen worden in de organisaties. Natuurlijk, nog niet iedereen doet mee, maar in deze fase hebben we ook nog niet iedereen nodig. Ik kom overwegend gemotiveerde werkgevers tegen. Kortom dit klinkt alsof het project op rolletjes loopt.

Onvoldoende aanbod van kandidaten
Tja, dat valt tegen. Het onverwachte verwachte is toch gekomen: onvoldoende aanbod van kandidaten. De overheid heeft zijn zaken niet goed voor elkaar. Er is onvoldoende kwantiteit en kwaliteit, nog haperende communicatie tussen gemeenten en UWV, wederzijds onbegrip en veel ondoorgrondelijke regels. En ík ben het niet eens die dat zegt. Neen vele wethouders, met hun aanvoerder Arjan Vliegenthart (wethouder sociale zaken Amsterdam en voorzitter commissie werk en inkomen van de VNG) voorop stellen ‘aan de werkgevers ligt het niet’.

Orde op zaken
Halen we dit jaar het beoogde aantal? Het zou zomaar kunnen, maar bij voldoende aanbod van kandidaten hadden we het overschreden. Overheid, aan u de uitdaging om orde op zaken te stellen met meer kandidaten in de etalage en eenvoudiger procedures. Ook de Kamer heeft dat in het algemeen overleg van afgelopen donderdag gevraagd en staatssecretaris Jetta Klijnsma vraagt de werkkamer om advies. Een goede ontwikkeling dus, maar de tijd dringt.

Aart van der Gaag
Twitter @aartgaag