Avondklok: vragen en antwoorden voor werkgevers

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Wat betekent dit voor werkgevers? Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

 

Wat betekent de avondklok voor werkgevers?

De avondklok geldt in heel Nederland vanaf zaterdag 23 januari. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Met ingang van 31 maart gaat de avondklok een uur later in: vanaf 22.00 uur. Wie tijdens de avondklok voor het werk buiten is, heeft het formulier Eigen verklaring avondklok en het formulier Werkgeversverklaring avondklok nodig. De werkgever geeft het tweede formulier aan werknemers. Alle vormen van werk vallen onder de uitzondering, dus niet alleen het werk in vitale processen. Ook stagiairs vallen onder de uitzondering en kunnen met de juiste verklaringen tijdens de avondklok aan het werk blijven. De aanpassing van de tijd van de avondklok heeft geen gevolgen voor werkgevers: er zijn geen nieuwe verklaringen nodig. Die met 21.00 uur erop blijven geldig.

 

Hoe kom ik aan de noodzakelijke werkgeversverklaring?

Voor iedereen geldt: reis tussen 21.00 uur en 04.30 uur (vanaf 31 maart tussen 22.00 uur en 04:30 uur) alleen met de twee benodigde verklaringen. De eerste is de werkgeversverklaring: de werkgever vult deze eenmalig per werknemer in en deze kan voor de gehele avondklok-periode gelden. Alleen het dragen van bijvoorbeeld werkkleding is niet voldoende. De tweede verklaring Eigen verklaring avondklok vult de werknemer zelf in. Het formulier kan ook getoond worden op een telefoon. Een werknemer kan elke keer dat hij of zij naar buiten moet voor werk dezelfde Eigen verklaring avondklok gebruiken, omdat dezelfde periode kan worden aangegeven als op de werkgeversverklaring. Als die persoon in diezelfde range/periode om een andere reden dan werk buiten is, moet daarvoor wel een ander formulier worden gebruikt. Alle informatie over de avondklok en de standaardformulieren zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

Moet ik als werkgever bij elke werknemer opnieuw mijn handtekening zetten op de ‘Werkgeversverklaring avondklok’?

Ja. U zet op elk formulier uw handtekening. Dit is alleen nodig als u het formulier uitprint. Als u het formulier digitaal invult hoeft u het niet te ondertekenen. U vinkt op het formulier aan dat dit naar waarheid is ingevuld.

 

Welk telefoonnummer kan ik invullen op de werkgeversverklaring?

Er moet op de werkgeversverklaring een telefoonnummer worden ingevuld. Dat is in het algemeen het nummer van de afdeling human resources. Dat is voldoende, ook al is deze afdeling alleen tijdens kantooruren bereikbaar.

 

Moet ik als werkgever voor elke dag weer een nieuwe verklaring afgeven?

Nee. U vult in voor welke dagen en tijdstippen uw werknemer voor werk buiten moet zijn tijdens de avondklok. Dat kan een terugkerend patroon zijn (elke week op maandag en dinsdag) of een aaneengesloten periode of mogelijk maar één of enkele dagen. Wees zo specifiek mogelijk. Als dat niet kan is er ook de optie dat voor deze werknemer geen vaste werktijden kunnen worden ingevuld.

 

Welke uitzonderingen gelden voor het bij zich hebben van verklaringen?

Agenten, brandweer- en ambulancemedewerkers hoeven voor hun werk geen formulieren bij zich te hebben. Ditzelfde geldt voor treinmachinisten, conducteurs, metro- en trambestuurders en buschauffeurs, taxichauffeurs, vliegtuigcrew en passagiersscheepvaartbemanning.

 

Kunnen (internationale) chauffeurs hun werk blijven doen tijdens de avondklok?

Een Eigen verklaring is niet verplicht voor 'verantwoordelijken voor personenvervoer'. Het gaat hierbij om treinmachinisten, conducteurs, metro- en trambestuurders en buschauffeurs. Dit geldt ook voor taxichauffeurs, vliegtuigcrew en passagiersscheepvaartbemanning.

Nationaal goederenvervoer, waaronder ook stadslogistiek en bevoorrading, valt als werk onder de geldige redenen om tijdens de avondklok te reizen, mits dit noodzakelijk is in de avonduren. De transportmedewerker moet tijdens de avondklok een eigen verklaring en een werkgeversverklaring bij zich hebben.

Internationaal goederenvervoer is eveneens een geldige redenen om tijdens de avondklok te reizen. De internationaal transportmedewerker hoeft tijdens de avondklok geen extra verklaringen bij zich te hebben om aan te tonen dat hij voor een geldige reden tijdens de avondklok reist. De internationaal transportmedewerker moet wel, zoals altijd het geval is, een EU-certificaat/vrachtbrief bij zich hebben.

 

Zijn tankstations nog wel open?

Ja. Tankstations blijven open voor brandstof en aanverwante artikelen. Het levensmiddelendeel van winkels bij tankstations wordt voor het publiek gesloten tussen 20.45 uur en 04.30 uur. 

Met ingang van 31 maart gaat de avondklok een uur later in. Verkoop van levensmiddelen is dan tot 21.45 uur toegestaan. Tijdens de avondklok zijn alleen warme dranken verkrijgbaar.

 

 

Welke regels gelden voor zzp’ers, uitzendkrachten en payrolling?

Als zzp'er heeft u een Eigen verklaring avondklok op zak. Daarnaast heeft u een Werkgeversverklaring avondklok bij zich die u zelf invult. Daarin neemt u ook de (bedrijfs)naam en contactgegevens van uw opdrachtgever op. Als u geen opdrachtgever heeft vult u uw eigen bedrijf in. Dit geldt ook voor bezorgers die zzp'er zijn voor een bezorgdienst zoals Uber eat, DHL en Post NL. De Zzp'er kan dus de eigen werkgeversverklaring invullen en tekenen. In geval van uitzendwerk mag zowel de uitlener als de inlener die beschikt over de benodigde gegevens de verklaring invullen. Voor payrolling geldt dezelfde lijn als voor uitzendwerk: zowel uitlener als inlener (als opdrachtgever etc.) mag de werkgeversverklaring afgeven.

 

 

In sommige sectoren zijn werknemers oproepbaar voor spoedgevallen/-reparaties e.d. Moeten zij een werkgeversverklaring hebben?

De werkgever mag voor iedere werknemer van wie hij/zij verwacht dat die voor spoed zou kunnen worden opgeroepen, een werkgeversverklaring afgeven met niet nader gespecificeerde tijden.

 

Zijn er uitzonderingen voor groepsgrootte op de werkvloer?

Als voor het uitvoeren van het werk het noodzakelijk is om met meer dan één persoon aanwezig te zijn in een huishouden, dan is dit toegestaan op basis van de uitzondering die de Rijksoverheid voor groepsverbanden maakt. Kijk voor de volledige toelichting op de website van de Rijksoverheid. Ga naar de rubriek 'Regels voor groepen en aantallen'. Klik vervolgens op 'Alles in groepsverband: maximaal 2 personen' en ga naar 'Uitzonderingen op de regels voor groepsvorming'.

 

Link naar de algemene informatiepagina met de overige Q&A's