Activiteitenagenda

Tijdens evenementen kan door beeldmakers van organisatoren foto- en filmmateriaal worden gemaakt. Deze beelden kunnen zij eventueel publiceren via print of digitale kanalen. Op deze beelden kunt u bedoeld of onbedoeld worden vastgelegd. Mocht u dit als een probleem ervaren, raden wij u aan dit te melden via ons contactformulier.

Webinar RVU
0312
Op donderdagmorgen 3 december organiseren we een webinar over de RVU die per 1 januari 2021 in werking treedt.
0312
Donderdag 3 december. Plenair deel met Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW), Cora van Nieuwenhuizen (minister van Infrastructuur en Waterstaat) en Hellen van Dongen (programma-DG Stikstof van het ministerie van LNV)