Webinar 'Werk en mantelzorg: Samen toekomstgericht ondernemen'

29 Juni 2021
Datum:
Dinsdag 29 Juni 2021
Tijd:
10.00-11.00 uur
Kosten:
Deelname is vrijblijvend en kosteloos

Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap past in onze nieuwe maatschappelijke visie

Mantelzorg is van grote betekenis: voor de samenleving als geheel, voor de mensen die het geven of ontvangen en natuurlijk ook voor werkgevers. Eén op de vier werkenden combineert werk en mantelzorg. Het tijdig in gesprek gaan draagt bij aan goede arbeidsverhoudingen en kan verzuim en uitval door overbelasting voorkomen. Als werkgevers het onderwerp bespreekbaar maken en met hun mantelzorgende medewerkers naar oplossingen zoeken, neemt het verzuim en verloop aantoonbaar af én neemt vitaliteit, loyaliteit en tevredenheid juist toe.

 

Investeren in je personeel loont. Vandaar dat we uw aandacht vragen. Ook in coronatijd.
Om u als branche (en daarmee de werkgevers) te faciliteren, is een unieke samenwerking opgestart met Werk&Mantelzorg en de ministeries van VWS en SZW.

 

Mantelzorg is niet altijd zichtbaar

Het gaat in de praktijk tussen de combinatie werk en privé. Zorgen voor naasten vindt men vanzelfsprekend. Het is ook niet altijd duidelijk welke ondersteuning nodig is. Terwijl met kleine acties grote stappen gezet kunnen worden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker om binnen de mogelijkheden te komen tot wederzijds werkende afspraken en oplossingen.

 

Sprekers

Lisa Kuijs, beleidssecretaris VNO-NCW en MKB-Nederland

Martijn Tillema, adviseur Werk&Mantelzorg

Leo Rolf, Werkgeverszaken Techniek Nederland

Wies Kerkvliet, projectleider samenwerking

 

Wat haalt u uit dit webinar?
We willen onze leden graag motiveren en faciliteren met praktische oplossingen voor het thema mantelzorg. De nieuwe samenwerking biedt een uitgelezen mogelijkheid om ondersteund te worden om het thema binnen uw branche te agenderen en werkgevers concreet aan de slag te laten gaan met beschikbaar gestelde tools. Leo Rolf vertelt ter inspiratie over waarom Techniek Nederland aan de slag is gegaan met werk en mantelzorg. Uiteraard is geen branche hetzelfde. Wij gaan dan ook graag in gesprek om met u te verkennen hoe uw branche het beste ondersteund kan worden.

Deelname is vrijblijvend en kosteloos.

 

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit webinar.

 

Aanmelden

Lees meer over