Webinar over de subsidieregelingen SLIM en MKB!dee

25 Mei 2021
Datum:
Dinsdag 25 Mei 2021
Tijd:
14.00-15.30 uur
Locatie:
online

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische zaken en Klimaat op dinsdag 25 mei a.s. een webinar over twee aantrekkelijke subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf. Deze subsidieregelingen helpen ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Hoe is een verdere ontwikkeling van werknemers en van u zelf in te zetten voor een beter bedrijfsresultaat en betere werknemers?

 

De SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is bedoeld voor drie doelgroepen: mkb-ondernemers, samenwerkingsverbanden en grote bedrijven uit de seizoensectoren (horeca, landbouw en recreatie). Het gedurende de loopbaan blijven ontwikkelen is nodig om werknemers goed inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden.
De SLIM-subsidie ondersteunt onder meer mkb-ondernemers bij hun inspanningen om het Leven Lang Ontwikkelen in hun bedrijf voor elkaar te krijgen.
 
Klik hier voor meer informatie over de activiteiten waar mkb-ondernemers {zelfstandig of als deelnemer in een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld een brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds, of een werknemers- of werkgeversvereniging) SLIM-subsidie voor kunnen aanvragen.
 
Op 1 juni start een nieuw aanvraagtijdvak voor samenwerkingsverbanden. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 juni. Tijdens het webinar zal daarom de focus liggen op aanvragen voor samenwerkingsverbanden.


MKB!dee subsidie

Deze regeling beoogt projecten van mkb-ondernemers te ondersteunen die de leercultuur in hun ondernemingen willen versterken en belemmeringen daarvoor willen wegnemen of verminderen. Naarmate een project meer bijdraagt aan dit doel wordt het hoger gewaardeerd en maakt het meer kans op subsidie. Ook andere partijen, zoals brancheorganisaties, kennisorganisaties en scholen kunnen in samenwerking met het mkb een subsidieaanvraag indienen.

 

Onder voorbehoud van definitieve besluitvorming opent de regeling op 6 juli 2021 en sluit deze op 7 september a.s. Alle informatie over de regeling is op 6 juli te vinden op: MKB Idee | RVO.nl | Rijksdienst.

 

Tijdens dit webinar krijgt u heldere uitleg over de mogelijkheden en randvoorwaarden van de regelingen zodat u vervolgens precies weet of en hoe u deze voor uw bedrijf in kunt zetten. Ook wordt er ingegaan op ervaringen van eerdere aanvragers.

 

Het webinar wordt op 25 mei gehouden van 14.00 tot 15.30 uur.

 

U kunt zich via deze link aanmelden.

 

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u vervolgens een link voor deelname aan het webinar.