Webinar Groene Groeiers 'Ondernemers met oplossingen voor de stikstofcrisis'

03 December 2020
Datum:
Donderdag 03 December 2020
Tijd:
17.15-18.00 uur
Locatie:
online via Zoom

De stikstofcrisis vraagt om innovatieve oplossingen. En die heeft het Nederlandse bedrijfsleven!
Op 3 december organiseert het VNO-NCW-netwerk Groene Groeiers versnellingstafels voor veertien matches tussen uitdagers en oplossers; matches die ervoor kunnen zorgen dat de stikstofuitstoot en -depositie wordt teruggedrongen in de landbouw, bouw, industrie en natuur.
De matches zijn in oktober door deskundige jury's geselecteerd uit een groep van vijftig matches op basis van de criteria: stikstofreductie, economische haalbaarheid en schaalbaarheid.
Aan de versnellingstafels schuiven vertegenwoordigers van de overheid, financiële instellingen, kennisinstituten en brancheorganisaties aan om gezamenlijk de volgende stap naar implementatie en/of opschaling te zetten.

 

Plenair deel

Aansluitend op het programmaonderdeel 'Versnellingstafels' vindt online een plenair deel plaats met Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW, minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en programma-directeur-generaal Stikstof Hellen van Dongen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor dit deel bent u van harte uitgenodigd.

 

Nadat de veertien matches zijn toegelicht in een korte video wordt gesproken over hoe bedrijfsleven en overheid gezamenlijk het stikstofvraagstuk kunnen aanpakken en belemmeringen voor de innovatieve oplossingen kunnen wegnemen.

 

De online bijeenkomst wordt gemodereerd door Yousef Yousef, voorzitter van het Groene Groeiers-netwerk en CEO van LG Sonic.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via deze link