Webinar 'Criminele ondermijning op bedrijventerreinen'

25 September 2020
Datum:
Vrijdag 25 September 2020
Tijd:
13.00-15.00
Locatie:
online

Organisatie: SADC (Schiphol Area Development Company)

 

Ken je ze ook? Het bedrijf dat opvallende bezoekers krijgt? De projectontwikkelaar die het ene pandje na het andere koopt, terwijl het onduidelijk is waar hij de middelen vandaan haalt? De winkel op de hoek waar nooit klanten komen? Het bedrijf dat vaker dicht dan open is? Vraag je jezelf ook wel eens af hoe ze dan toch die forse huur kunnen opbrengen?

 

Wat is ondermijnende criminaliteit?
Mogelijk is er sprake van ondermijning, omdat de ondernemer zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld, betrokken is bij drugshandel, mensenhandel of vastgoedfraude. Het komt vaker voor dan je denkt. De onderwereld vermengt zich steeds vaker met de bovenwereld. We spreken dan van 'ondermijnende criminaliteit'. Ook als ondernemer of adviseur kun je daar direct of indirect last van krijgen. Ondermijnende criminaliteit benadeelt eerlijke ondernemers en brengt de rechtsstaat uiteindelijk in gevaar. Ondermijning gaat bovendien vaak gepaard met geweld, intimidatie en bedreiging kan leiden tot imagoschade voor het bedrijventerrein, de ondernemers die daar gevestigd zijn en de gemeente.

 

Wil je weten wat je hiertegen kunt doen? Kom dan naar de digitale (MS Teams-)bijeenkomst over ondermijning speciaal gericht op bedrijventerreinen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door PHB, in samenwerking met de provincie Noord-Holland. gemeente Amsterdam, de politie, Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH), Hogeschool van Amsterdam en KG Parkmanagement. Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie over trends en ontwikkelingen binnen ondermijning en kun je met deskundigen en collega-ondernemers van gedachten wisselen wat je zelf kunt ondernemen tegen ondermijning.

 

Stel je vraag aan de Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Provincie Noord-Holland
De Commissaris van de Koning Arthur van Dijk, en Gedeputeerde Economie van de Provincie Noord-Holland Ilse Zaal zijn ook bij deze bijeenkomst aanwezig. Zij zullen het belang van het bestrijden van ondermijning voor een goed functionerend bedrijventerrein toelichten. Maar ook kun je vragen aan hen stellen. Als je deze vragen vooraf indient, zullen deze gegarandeerd worden behandeld.

 

Programma

13.00–13.05 Welkom door Frank Voorbergen (projectmanager PHB/SADC)
Wat is ondermijning? Welke voorbeelden zijn er?

 

13.05 – 13.15 Inleiding door Arthur van Dijk (Commissaris van de Koning Noord-Holland) en Ilse Zaal (Gedeputeerde Economie Provincie Noord-Holland)
Belang van het bestrijden van ondermijning voor een goed functionerend bedrijventerrein, voor veiligheid, waardebehoud vastgoed en business park

 

13.15 – 13.30
Els Prins (Beleidssecretaris criminaliteit VNO-NCW en MKB-Nederland), Josefien Hofstede (Projectleider ondermijnende criminaliteit RPCNH)
Herkennen en melding maken van ondermijning

 

13.30 – 13.45
Alex Straathof (Lector Management en Cultuurverandering Hogeschool van Amsterdam)
Onderzoek ondermijning op bedrijventerrein Noorderveld Molletjesveer, Zaanstad: resultaten, advies, signalen

 

13.45 – 13.55
Vragen aan sprekers en poll

 

13.55 – 14.10 uur
Vragen aan Arthur van Dijk en Ilse Zaal

 

14.10 – 14.25
Kees Goedknegt (Parkmanager KG Parkmanagement)
Wat kunnen ondernemers zelf doen, welke rol kan Parkmanagement spelen?

 

14.25 – 14.40
Carla Gonzalez (Project- en beleidsadviseur Gemeente Amsterdam), Claudia Brinkmann (Adviseur integriteit Gemeente Amsterdam), Lidewij de Vroom (Juridische Zaken Gemeente Amsterdam), Evita Arduin (Adviseur integriteit Gemeente Amsterdam)
Hoe geeft Gemeente Amsterdam invulling aan de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) en hoe zouden andere gemeenten dit kunnen doen?

 

14.40 – 14.55
Vragen aan sprekers, poll en discussie

 

14.55 – 15.00
Samenvatting, afspraken en afsluiting

 

Aanmelden

U kunt zich voor het webinar aanmelden door een e-mail te sturen naar Monci Klein Langenhorst, m.kleinlangenhorst@sadc.nl

Het webinar wordt online via MS Teams gehouden. U ontvangt voorafgaand aan het webinar een uitnodiging voor de sessie.

Vergeet u niet uw eventuele vragen aan een van de sprekers door te geven?