Voorlichtingsbijeenkomst over wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

11 Oktober 2017
Datum:
Woensdag 11 Oktober 2017
Tijd:
15.30 tot 18.00 uur
Locatie:
Hotel de Bilderberg
Oosterbeek
Kosten:
€ 55,00 (excl. 21% btw) per persoon

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het vorm en inhoud geven van arbeidsomstandigheden in het bedrijf te versterken.

Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt ook gegeven op: 28 september Etten-Leur | 17 oktober Den Haag | 19 oktober Oranjewoud | 25 oktober Herkenbosch

 

Werkgevers zijn wettelijk verplicht een basiscontract voor arbodienstverlening af te sluiten. Daarbij gaat het o.a. om het contracteren van deskundige ondersteuning. Een van die deskundigen is de bedrijfsarts. Deze krijgt, meer dan tot nu toe, een centrale positie bij de verzuimbegeleiding.

 

Ook wordt in het Arbeidsomstandighedenbesluit de second opinion geregeld. In welke gevallen kan een second opinion worden gevraagd? Is daarbij een vrije keuze uit bedrijfsartsen mogelijk? Is er een vrije toegang? En wat is het onderscheid met het deskundigenoordeel van het UWV?
 
De rol en positie van de preventiemedewerker staan in de Arbeidsomstandighedenwet, maar de aanstelling moet anders worden geregeld.
 
De Inspectie SZW zal bij haar inspecties toezien op naleving van de verplichting tot het sluiten van het basiscontract en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Er komen meer bevoegdheden voor het opleggen van een boete.
 
VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren in samenwerking met AWVN, OVAL en Inspectie SZW een vijftal regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zal worden aangegeven waarop u moet letten bij het sluiten of aanpassen van het basiscontract, wat de gevolgen zijn van de second opinion en van de manier waarop de preventiemedewerker moet worden aangesteld en tenslotte wat de gevolgen van de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet zijn voor handhaving en toezicht.

 

Programma

 

15.30 uur

 

Ontvangst

 

16.00 uur

 

Opening door de dagvoorzitter

 

16.05 uur

 

Inleiding door Mario van Mierlo

secretaris Sociale Zaken VNO-NCW – MKB-Nederland

De wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet op een rij

 

 

 

Inleiding door Petra van de Goorbergh

directeur OVAL, Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan

Basiscontract: preventie en second opinion

 

Inleiding door Jan Mathies

senior adviseur juridische Zaken AWVN

Gevolgen voor werkgevers

 

 

 

Inleiding door Inspectie SZW

De accenten bij handhaving en toezicht

 

Ruimte voor vragen en discussie

 

18.00 uur

 

Borrel/netwerken

 

De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit bedrag wordt via een éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. U wordt vriendelijk verzocht deze machtiging (zie antwoordformulier) te ondertekenen.

 

U kunt zich door middel van bijgaand antwoordformulier opgeven voor deelname aan één van de bijeenkomsten. De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

 

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie.