Voorlichtingsbijeenkomst over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in Den Haag

15 Oktober 2019
Datum:
Dinsdag 15 Oktober 2019
Tijd:
15.30 tot 18.30 uur
Locatie:
De Malietoren
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Kosten:
€ 55,00 (excl. 21% btw) per persoon

Andere data en locaties

[10 oktober Helvoirt] [17 oktober Zwolle]

 

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN organiseren een serie voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die op 1 januari a.s. in werking treedt.

 

De Wab

Eind mei jl. is in de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. De Wet regelt aanpassingen op het terrein van het ontslagrecht en tijdelijke contracten (ketenregeling). 
De memorie van toelichting stelt dat 'de arbeidsmarkt zekerheid en kansen moet bieden aan iedereen'. Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) uit 2015 zijn stappen gezet, vindt het kabinet, maar 'groot onderhoud' is nodig op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW om een 'nieuwe balans' aan te brengen tussen zekerheden en kansen. De Wab moet dit gaan bewerkstelligen.

 

Programma

Allereerst zal worden ingegaan op de aanloop naar deze Wet en de gevoerde lobby en campagne door werkgeversorganisaties. Daarna zal worden toegelicht welke wijzigingen, ten opzichte van de Wwz, per 1 januari zullen gaan plaatsvinden en op welke onderdelen dit het, tijdig, doorvoeren van aanpassingen (ook in de cao) noodzakelijk maakt

Uiteraard is er alle ruimte voor vragen en discussie.

 

15.30 uur Inloop en registratie

 

16.00 uur Opening door dagvoorzitter

 

16.05 uur Van Wwz naar Wab 
                  Inleiding door Alfred van Delft, secretaris sociale zaken
                  VNO-NCW – MKB-Nederland

 
                  Wat wijzigt er door de Wab 
                  Inleiding door Marco Veenstra, senior adviseur juridische zaken AWVN

             
Gelegenheid tot het stellen van vragen

 

18.00 uur Borrel

 

De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit bedrag wordt via een éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. 
U wordt vriendelijk verzocht deze machtiging (zie antwoordformulier) te ondertekenen.

 

U kunt zich door middel van deze link aanmelden voor deze bijeenkomst.
De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

 

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie.

 

Andere data en locaties

[10 oktober Helvoirt][17 oktober Zwolle]