Voorlichtingsbijeenkomst over nieuwe Europese privacywetgeving: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

21 November 2017
Datum:
Dinsdag 21 November 2017
Tijd:
15.30 tot 18.00 uur
Locatie:
Golden Tulip Tjaarda
Kon. Julianaweg 98, 8453 WH Oranjewoud
Kosten:
€ 55,00 (excl. 21% btw) p.p.

Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt ook gehouden op:
15 november in Amsterdam-ZO  |  16 november in Veldhoven | 28 november in Oosterbeek | 7 december in Den Haag

 

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de gehele EU van toepassing. Deze verordening vervangt de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland nodigen u graag uit voor één van de vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de AVG die wij de komende tijd organiseren.

 

De AVG bouwt inhoudelijk voort op de Wbp, maar intensiveert privacyrechten voor betrokkenen en breidt deze uit. Ook krijgen bedrijven en organisaties meer verantwoordelijkheden. De Europese privacytoezichthouders (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens) krijgen de mogelijkheid stevige boetes op te leggen bij overtredingen.  

 

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten komen onder andere de volgende zaken aan bod: Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de AVG? Op welke gronden mag uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerken? Wat is een Privacy Impact Assessment? Wanneer is een bewerkersovereenkomst nodig? Moet uw bedrijf of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen? Moeten uw procedures ten aanzien van het documenteren en melden van datalekken herzien worden?

 

De diverse onderwerpen worden belicht door: de Autoriteit Persoonsgegevens, VNO-NCW – MKB-Nederland en een ondernemer die momenteel bezig is met de implementatie.

 

De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit bedrag wordt via een éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. U wordt vriendelijk verzocht deze machtiging (zie antwoordformulier) te ondertekenen.

 

U kunt zich door middel van bijgaand antwoordformulier opgeven voor deelname aan één van de bijeenkomsten. De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

 

Voor meer informatie

Kitty Dellemijn

dellemijn@vnoncw-mkb.nl  

070 349 03 74

 

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie.