Online voorlichtingsbijeenkomst MKB verzuim-ontzorgverzekering

16 Juni 2020
Datum:
Dinsdag 16 Juni 2020
Tijd:
14.00 tot 15.30 uur
Kosten:
gratis toegankelijk voor medewerkers van brancheorganisaties

Deze bijeenkomst zou oorspronkelijk 14 april jl. plaatsvinden maar is vanwege het coronavirus uitgesteld naar 16 juni. Indien u zich al heeft aangemeld voor 14 april, hoeft u dat nu niet nogmaals te doen.

 

Loondoorbetaling bij ziekte, daar wil je als ondernemer niet ziek van zijn. Ondernemers krijgen met veel wettelijke verplichtingen te maken als één van hun werknemers langdurig uitvalt. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben daarom samen met het Verbond van Verzekeraars en SZW nieuwe afspraken gemaakt om werkgevers op dit gebied te ontzorgen. Een onderdeel van deze afspraken is de totstandkoming van de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

 

Per 1 januari 2020 kunnen ondernemers zich verzekeren van een deskundige ondersteuning en een effectieve aanpak op dit gebied waardoor ze een stuk van de administratieve verplichtingen rondom ziekte uit handen wordt genomen. Voor de meeste verzekeraars ligt de deadline om per 2021 over te kunnen stappen naar de nieuwe verzekering op 1 oktober aanstaande.

 

Door de Corona-crisis hebben veel ondernemers in één keer grote zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. Maar ook moeilijkheden die al langer sluimeren komen soms extra duidelijk in beeld. Het toegenomen verzuim confronteert veel ondernemers met de verantwoordelijkheid die ze op dat gebied voor hun werknemers hebben.

 

Om brancheorganisaties tijdig te informeren over de nieuwe afspraken, de MKB verzuim-ontzorgverzekering en de landelijke informatiecampagne die wij hierover gaan voeren wordt op dinsdag 16 juni een online voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. 

 

Tijdens deze online bijeenkomst gaan we in op de stand van zaken rond de gemaakte afspraken op loondoorbetaling, op de verzuim-ontzorgverzekering en de vraag hoe deze zich verhoudt tot soortgelijke verzekeringen. Ook wordt ingegaan op hoe andere branches omgaan met verzuim en de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Daarnaast presenteren we de voorlichtingscampagne (met communicatietoolkit) voor ondernemers waar branches bij aan kunnen sluiten. Kijk alvast op www.loondoorbetalingbijziekte.nl

 

Sprekers:

  • Anneloes Goossens - MKB-Nederland/VNO-NCW
  • Antoine Reijnders - Verbond van Verzekeraars
  • Dennis Holtkamp – Schouten Zekerheid
  • Guus Mineur - Supergarant + Wim van den Brink - KNS
  • Wayra Kowsoleea – MKB-Nederland/VNO-NCW

Na inschrijving ontvangt u een bevestigings e-mail met een link naar de vergadering in Teams.

 

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor medewerkers van brancheorganisaties. Vul dit formulier zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 mei in om u aan te melden.

Deze bijeenkomst zou oorspronkelijk 14 april jl. plaatsvinden maar is vanwege het coronavirus uitgesteld naar 16 juni. Indien u zich al heeft aangemeld voor 14 april, hoeft u dat nu niet nogmaals te doen.