Uitnodiging Marktdag Aanbesteden Werken Twente

22 Februari 2018
Datum:
Donderdag 22 Februari 2018
Tijd:
13.30 uur (inloop 13.00 uur) tot 16.15 uur, aansluitend netwerkborrel tot 17.30 uur
Locatie:
Preston Palace
Laan van Iserlohn 1, 7607 PT Almelo
Kosten:
Deelname is gratis. Wel graag aanmelden via bruil@vno-ncwmidden.nl

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in aanbesteden? En, wilt u contact met opdrachtgevers of juist opdrachtnemers?

 

Kom dan op 22 februari 2018 naar de Marktdag Aanbesteden Werken Twente. En uiteraard zijn naast de bedrijven uit de sector werken ook de gelieerde advies- en ingenieursbureaus uitgenodigd om mee te denken. Het kernthema van deze bijeenkomst is aanbesteden. Maar belangrijk daarbij is dat 'meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking'. Betere samenwerking leidt tot een hogere klantwaarde en een goed rendement.

 

Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennismaken

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

13.00 uur:       Ontvangst

 

13.30 uur:       Opening door Alex Langius, wethouder gemeente Almelo

 

13.35 uur:       Thema: Overheid als aantrekkelijke opdrachtgever!

                       - Inleiding door Ronald Blom (Damsté Advocaten)

                       - Inleiding door Matthijs Huizing (Aanjager Project Beter Aanbesteden)

 

14.15 uur:       Eerste ronde workshops

 

15.00 uur:       Pauze

 

15.25 uur:       Tweede ronde workshops

 

16.15 uur:       Sluiting en netwerkborrel

 

U kunt kiezen uit de onderstaande workshops. In de bijlage treft u een korte beschrijving aan. Graag aangeven welke twee workshops uw voorkeur hebben.

 

WORKSHOPS

 

  1. Circulair Aanbesteden

Inleiding: Erick Wuestmann (Circles/Circlestad)

 

  1. Verduurzaming vastgoed

Inleiding: Daniël Prins (Veloa)

                       

  1. Fieldlab Camino

Inleiding: Stefan Nijweming (Waterschap Vechtstromen) en Rik Meijer (gemeente Enschede)                                                                         

 

  1. Bouwteam: wat is een praktische invulling?

Inleiding: Antoine Broesterhuizen (Infens Advocaten)

 

  1. SROI in Twente: beleid en praktijk

Inleiding: Andy Paulus, Michèl Bosch en Ilse van den Brand (coördinatoren SROI Twente) en Karin Rog (MKB-Infra/TWW)

           

  1. Uitnodigingsbeleid gemeenten

Inleiding: Mike de Boer (Regio Twente)

 

  1. Klachtenprocedure Commissie Aanbestedingsexperts

Inleiding: mr. Tineke van Houten (Commissie van Aanbestedingsexperts)

 

  1. Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid

Inleiding: Jos van Alphen (Bouwend Nederland/Aanbestedingsinstituut)

 

  1. Procedure Innovatiepartnerschap en toepassen concurrentie gerichte dialoog

Inleiding: Herwin van Schot (gemeente Enschede)

Kortom, een aantrekkelijk programma dat u niet wilt missen!

  

Wilt u op de hoogte blijven of hebt u leuke ideeën volg en gebruik: #marktdagtwente

 

Aanmelden

Deelname is gratis. U kunt zich per e-mail aanmelden bij bruil@vno-ncwmidden.nl

o.v.v. organisatie, naam, e-mailadres en de voorkeur voor twee workshops.

 

De Marktdag Aanbesteden wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het URBACT project Procure. Gemeente Almelo ontwikkelt in het Procure project samen met publieke partners een aanpak om inkoop meer bij het regionale mkb te beleggen http://www.urbactalmelo.nl/