Training: vijf essentiële onderdelen van het (online) consumentenrecht

13 Maart 2018
Datum:
Dinsdag 13 Maart 2018
Tijd:
14.00 tot 17.00 uur (inloop koffie/thee 13.30 uur), pauze: 15.15 tot 15.45 uur
Locatie:
De 'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Kosten:
Deelname is kosteloos, wel graag aanmelden

Voor brancheorganisaties en bedrijven van VNO-NCW en MKB-Nederland

 

De Europese Commissie is samen met de Europese MKB-koepel, UEAPME, en de Europese Consumentenbond, BEUC, een twee jarig project gestart om de kennis van het (online) consumentenrecht binnen het mkb te vergroten: het Consumer Law Ready programma. Voor het Nederlands bedrijfsleven is MKB-Nederland hun partner in dit project.

 

Een goede kennis van het consumentenrecht draagt bij aan een levendige interne markt voor zowel consumenten als bedrijven, denk hierbij aan kwaliteit van dienstverlening, concurrentie en consumentenvertrouwen.

 

Doel van dit programma is om brancheorganisaties en bedrijven in staat te stellen om zelf ook een training of voorlichtingsbijeenkomst aan ondernemers en medewerkers te geven (kennisverspreiding). Deelnemers krijgen hiertoe gratis (Nederlandstalig) trainingsmateriaal toegestuurd. De training focust op consumentenrecht voor bedrijven die hun producten en diensten online aanbieden.

 

MKB-Nederland organiseert op dinsdag 13 maart 2018 deze training over (online) consumentenrecht, die gegeven zal worden door mr. Arnold Koopmans, voorzitter van de Commissie Consumentenvraagstukken van VNO-NCW en MKB-Nederland en specialist in consumentenrecht. De training is interessant voor alle branches en bedrijven die met consumentenrecht te maken hebben.

 

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 

1. Verplichte precontractuele informatie (op een website bijvoorbeeld)

 

2. Het herroepingsrecht van de consument bij koop op afstand

 

3. Remedies en garanties in geval van defecte goederen

 

4. Oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke bedingen in overeenkomsten

 

5. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting en Online geschillenbeslechting

 

U kunt zich aanmelden via deze link