Geen toegang

16 Juni 2016
Datum:
Donderdag 16 Juni 2016
Tijd:
12:00 - uiterlijk 14.30 uur (incl. lunch)
Locatie:
Nieuwspoort
Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag
Kosten:
Deelname is kosteloos, wel graag aanmelden

Graag nodigen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland u uit voor de start van NL Next Level op donderdag 16 juni tussen 12.00 en uiterlijk 14.30 uur in Nieuwspoort, te Den Haag.

Onder de vlag van NL Next Level willen ondernemers, in het licht van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017, het komende jaar het gesprek voeren hoe Nederland de economische, sociale en ecologische transformatie kan maken.

NL Next Level
Het gaat goed met Nederland, maar we staan als land voor een aantal grote maatschappelijke vraagstukken:
verstedelijking, de werkloosheid in Nederland, de druk op grondstoffen, de transitie die nodig is voor het klimaat en de energievoorziening, de versnelling die op ons afkomt door verdergaande digitalisering en nieuwe technologie.

Dit is een tijdperk van verandering. Die kansen biedt maar ook bestaande systemen uitdaagt. Dat leidt tot onzekerheid bij mensen en vraagt perspectief.
Ook dit heeft de volle aandacht van ondernemers, want Nederland heeft veel te bieden. Voor een brede en duurzame welvaart moet Nederland naar een hoger niveau van groei en haar verdienvermogen versterken en zo kansen voor iedereen scheppen.

Ondernemers willen graag met u Nederland naar een ‘next level’ brengen. Onder de titel NL Next Level zullen wij de komende maanden voorstellen ontwikkelen om als ondernemers onze bijdrage te leveren aan het Nederland van de toekomst. Die voorstellen richten zich op onder meer op de klimaataanpak, duurzame energievoorziening, vrede en veiligheid, Nederland als Sustainable Urban Delta, ondernemerschap, vernieuwend financieren, hoe we wonen en werken in bruisende binnensteden, innovatie, digitalisering en mainports.

Programma en sprekers
Tijdens deze startbijeenkomst voeren fractievoorzitters en -vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, naar aanleiding van vragen en stellingen van diverse ondernemers (groot en klein), de discussie over de weg naar een next level. Aanwezig zijn:

• Sybrand van Haersma Buma (CDA),
• Diederik Samson (PvdA)
• Jan Anthonie Bruijn (VVD Programmacommissie)
• Kees Verhoeven (D66)
• Elbert Dijkgraaf (SGP)
• Eppo Bruins (ChristenUnie, o.a. economische zaken)
• Frits Lintmeijer (GroenLinks, voorzitter programmacommissie)

Hans de Boer zal NL Next Level toelichten en Willem Vermeend zal in een gesproken column ingaan op het thema.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 16 juni. 

Heeft u onverhoopt geen gelegenheid gehad u aan te melden dan is dat nog mogelijk via:
bonte@vnoncw-mkb.nl
 
Hans de Boer | voorzitter VNO-NCW
Michaël van Straalen | voorzitter MKB-Nederland
Albert Jan Maat | voorzitter LTO Nederland