Handelsmissie Vietnam

07 April 2019
Datum:
Zondag 07 April 2019
Tijd:
7 t/m 12 april
Doelgroep:
Water, Land- en tuinbouw, Logistiek, Offshore windenergie
Kosten:
950 euro per organisatie (per 2 deelnemers) + 475 euro per extra deelnemer

Wilt u starten met zakendoen in Vietnam of uw bestaande contacten daar uitbreiden? Ga dan van zondag 7 tot en met vrijdag 12 april mee met de economische missie naar Vietnam.

 

Deze economische missie is in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, Cora van Nieuwenhuizen (minister van Infrastructuur en Waterstaat), Marjolijn Sonnema (directeur-generaal Agro). En zakelijk missieleider is Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW.

 

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de volgende sectoren:

Deelname staat ook open voor bedrijven en kennisinstellingen die eerder hebben deelgenomen aan een missie naar Vietnam met een bewindspersoon en hier door deelname aan deze missie opvolging aan willen geven.

 

Bedrijvenprogramma

Het programma bevat voor elke sector diverse onderdelen, zoals:

  • (individuele) matchmaking
  • Holland Trade Dinner
  • netwerkevenementen
  • bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen
  • sectorspecifieke seminar(s) en/of workshop(s)

Programma

Bekijk het voorlopige programma (pdf, Engelstalig).

 

Zakelijke kansen

Deze economische missie geeft u een uitgelezen kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen, dankzij de aanwezigheid van de minister-president, minister en directeur-generaal. Op basis van uw bedrijfsprofiel nodigen wij voor u relevante netwerkpartijen uit bij de diverse evenementen.

De missie biedt u daarnaast de gelegenheid om via onze bewindspersonen, bepaalde gesprekspunten voor te leggen aan Vietnamese (semi-)overheidsvertegenwoordigers. Ook moeilijkheden die uw bedrijf wellicht ondervindt bij de (toekomstige) samenwerking met de Vietnamese overheid of bedrijven in Vietnam kunt u hier ter sprake brengen.

Door de aanwezigheid van Vietnamese en Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders, kan de missie ook worden benut om extra aandacht te geven aan het ondertekenen van contracten of MoU’s.

Kijk voor meer informatie over Vietnam en het zakendoen met dit land op de landenpagina Vietnam op de RVO-site.

 

Kosten

Deelname kost 950 euro per organisatie (maximaal 2 deelnemers). Bij meer dan 2 deelnemers per organisatie betaalt u € 475 per extra deelnemer. Elke deelnemer meldt zich apart aan.

Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

 

Aanmelden

Meld u aan via Rijksdienst voor ondernemen (RVO). Dat kan tot en met maandag 25 februari.

Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven en kennisinstellingen die meegaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie.Wij moedigen vrouwelijke ondernemers in het bijzonder aan om zich aan te melden.