Afgelast: Handelsmissie naar Mexico

21 April 2020
Datum:
Dinsdag 21 April 2020
Tijd:
Dinsdag 21 april tot en met vrijdag 24 april
Locatie:
Mexico-stad, Querétaro, Jalisco, Ciudad del Carmen
Doelgroep:
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in de betreffende sectoren
Kosten:
950 euro per organisatie (2 deelnemers), excl. reis- en verblijfkosten

N.B.: Deze missie is afgelast vanwege maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

 

Deze missie is onderdeel van het bezoek van minister-president Rutte aan Mexico.

 

Wilt u zakendoen in Mexico? Ga dan van 21 tot en met 24 april met Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) mee op handelsmissie met een focus op Tuinbouw en Maritiem/Energie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Nederlandse ambassade in Mexico-Stad.

 

De missie richt zich op de volgende kansrijke sectoren:

 

 • Tuinbouw
  - glastuinbouw voor groenten en sierteelt en agro-logistiek;
  - import van tropisch fruit, de glastuinbouw voor bessen en groenten, en agro-logistiek.
 • Maritiem/Energie
  - verduurzaming van infrastructuur voor olie- en gaswinning;
  - hernieuwbare energie (business-to-business);
  - havenontwikkeling: watermanagement, waterzuivering, energietransport en -opslag en havenlogistiek.

 

Marktkansen Mexico

Mexico is een van de grootste afzetmarkten voor het Nederlandse bedrijfsleven en daarmee een prioriteitsmarkt voor ons land. Het land is de vijftiende economie van de wereld en het is grootste handelsland van Latijns-Amerika. De gunstige ligging ten opzichte van de Verenigde Staten biedt voor Mexico grote exportkansen. 81% van de export gaat naar de VS. Ook zijn de productiekosten bijna 25% lager dan in de VS.

 

Nederland en Mexico staan voor dezelfde maatschappelijke uitdagingen en hebben vergelijkbare economische belangen. Dat biedt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een unieke kans om innovatieve concepten en producten voor het voetlicht te brengen in Mexico. Vooral op het gebied van tuinbouw en energie zijn er zeker mogelijkheden.

 

Breid uw zakelijke contacten uit

Tijdens deze missie maakt u kennis met veelbelovende projecten binnen de bovenstaande sectoren. Bij bedrijfsbezoeken komt u uitgebreid in contact met inspirerende ondernemingen en instellingen die in deze sectoren actief zijn. U maakt ook kennis met potentiële zakenrelaties in Mexico en Nederlandse ondernemers die actief zijn in Mexico delen hun ervaringen met u.

Er is ruim gelegenheid voor zakelijke ontmoetingen tijdens netwerkgesprekken, seminars, matchmaking en collectieve bezoeken aan relevante bedrijven en overheidsinstanties. Maar ook tijdens netwerkevenementen - zoals een Trade Event - in aanwezigheid van de minister-president. Op basis van het profiel nodigen wij relevante netwerkpartijen uit voor deze evenementen.

 

Economische diplomatie

De aanwezigheid van de minister-president geeft u een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Daarnaast kunt u van de mogelijkheid gebruikmaken om bijvoorbeeld contracten of een memorandum of understanding (MoU) te ondertekenen.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om bij uw aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

 

Programma
Voor deze missie zijn 2 programma's opgesteld die parallel aan elkaar lopen:

Tuinbouw

Maritiem/energie

 

Aanmelden
Meld u aan voor deelname aan deze missie. Dit kan tot en met vrijdag 6 maart. Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in genoemde sectoren. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie.

Vrouwelijke ondernemers, kennisinstellingen en start-ups nodigen wij met nadruk uit om deel te nemen aan deze missie.

 

Kosten
Deelname kost 950 euro per organisatie (maximaal 2 deelnemers). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u 475 euro per extra deelnemer.

Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Karin Schipper, projectleider handelsmissie Mexico
T: +31 88 042 1146
E: karin.schipper@rvo.nl

 

N.B.: Deze missie is afgelast vanwege maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.