Handelsmissie naar Colombia

25 November 2018
Datum:
Zondag 25 November 2018
Tijd:
t/m 29 november
Locatie:
Bogotá en Medellín of Cali of Cartagena
Doelgroep:
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen
Kosten:
950 euro per organisatie

Wilt u zakendoen in Colombia of bestaande contacten uitbreiden?
Ga dan van zondag 25 tot en met donderdag 29 november mee met de handelsmissie naar Colombia.

 

Deze missie is in aanwezigheid van minister-president Rutte, minister Schouten (LNV) en minister Bruins (Medische Zorg en Sport). Ook de Curaçaose minister van Economische
Ontwikkeling Martina en de Arubaanse minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur Ruiz-Maduro gaan mee. VNO-NCW-voorzitter De Boer fungeert als zakelijk missieleider.

 

Voor wie?
Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit het Koninkrijk der Nederlanden uit de volgende sectoren:

  • Agribusiness & tuinbouw
  • Life Sciences & Health
  • Water en logistiek
  • Fietsmobiliteit

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit andere sectoren zijn welkom om zich aan te sluiten bij een van bovenstaande thema's.

 

Caribische landen
Nederlandse bedrijven uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze missie. De Caribische landen van het Koninkrijk zijn relevante handelspartners voor Colombia, o.a. op het gebied van toerisme, financiële dienstverlening en duurzame energie. Laatstgenoemde sectoren kunnen terugkomen in de individuele matchmaking, maar zijn geen specifiek onderdeel van het collectieve programma.

Speciaal voor deze bedrijven organiseren wij daarnaast één of meer programmaonderdelen in aanwezigheid van de vertegenwoordiging van de regeringen van Aruba en Curaçao.

 

Bedrijvenprogramma
Het programma bevat voor elke sector onderdelen als:

  • (individuele) matchmaking
  • sectorspecifieke seminar(s) en/of workshop(s)
  • bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen
  • Holland Trade Dinner
  • netwerkevenementen

Bij voldoende belangstelling organiseren wij aparte sectorprogramma's voor de genoemde thema's. Minimaal de helft van elk sectorprogramma is in Bogota. Voor het overige deel
bezoeken wij voor elke sector een tweede stad. Op een aantal momenten in het programma komen alle sectoren samen, onder andere voor het Kick-Off-moment en het Holland Trade Dinner op woensdag 28 november.

 

Zakelijke kansen
De aanwezigheid van de bewindspersonen biedt u een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Op basis van uw bedrijfsprofiel worden relevante
netwerkpartijen uitgenodigd bij de diverse evenementen. De missie biedt u daarnaast de gelegenheid om bepaalde gesprekspunten via de bewindspersoon(en) aan te kaarten in
gesprekken met (semi-)overheidsvertegenwoordigers. Ook handelsbelemmeringen die uw bedrijf wellicht ondervindt bij de (toekomstige) samenwerking met de lokale overheid of
bedrijven kunnen zo ter sprake worden gebracht. Ten slotte kan de missie worden benut om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.

 

Kosten
Deelname kost 950 euro per organisatie (maximaal 2 deelnemers). Bij meer dan 2 deelnemers per organisatie betaalt u 475 euro per extra deelnemer.
Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een
reisarrangement samen te stellen.

 

Aanmelden
U kunt zich tot en met maandag 24 september aanmelden voor deze missie.

Maar RVO.nl vindt het belangrijk dat de bedrijven en kennisinstellingen die meegaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding garandeert daarom geen deelname.

 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:
Margriet Veenstra voor de sectoren Agribusiness & tuinbouw, LSH en Water en logistiek
E: margriet.veenstra@rvo.nl
T: 088 042 1011

 

Karin Schipper voor de sector Fietsmobiliteit
E: karin.schipper@rvo.nl
T: 088 042 1146