Economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

17 Juli 2019
Datum:
Woensdag 17 Juli 2019
Tijd:
17 tot en met 19 juli 2019
Doelgroep:
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit een aantal specifieke sectoren
Kosten:
950 euro per organisatie (2 deelnemers)

Wilt u zakendoen of kennis opdoen in Boston, de hoofdstad van Massachusetts?
Ga dan van 17 tot en met 19 juli mee naar het hart van onderzoek en innovatie aan de oostkust van de Verenigde Staten in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte en minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport). Ook watergezant Henk Ovink reist mee. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer is zakelijk missieleider.

 

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de volgende sectoren en thema's:

• Life Sciences & Health

  • Biotechnologie
  • Digitale zorg & e-Health
  • Start-ups / Scale-ups

• Robotics / Artificial Intelligence

• Climate Resilience

  • Klimaatadaptatie en hoogwateraanpak

Programma

Het programma bevat specifieke onderdelen toegesneden op de sector en een aantal onderdelen voor alle deelnemers, zoals:

  • Gezamenlijke kick-off en debriefing
  • Netwerkevenementen met geselecteerde counterparts
  • bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen
  • sectorspecifieke seminar(s) en/of workshop(s)
  • Holland Trade Dinner

De aanwezigheid van diverse bewindslieden en andere overheidsvertegenwoordigers biedt u een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen.

 

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met dinsdag 30 april 2019 via deze link.

RVO.nl vindt het belangrijk dat de bedrijven en kennisinstellingen die meegaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie. Vrouwelijke ondernemers worden in het bijzonder aangemoedigd zich aan te melden.

 

Meer informatie

Het programma start op 17 juli in Boston en eindigt vrijdagavond 19 juli.

 

Deelname kost 950 euro per organisatie (geldig voor maximaal 2 deelnemers). Bij meer dan 2 deelnemers per organisatie betaalt u 475 euro per extra deelnemer. Elke deelnemer dient zich apart aan te melden.

 

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

 

Heeft u nog vragen? Klik hier voor gedetailleerde informatie of neem contact op met: Sandra Pompe, sandra.pompe@rvo.nl, M +31 6 1152 5837.