Decoding China

08 Maart 2021
Datum:
Maandag 08 Maart 2021
Tijd:
14.00 - 15.00 uur
Locatie:
Digitaal

De beleidsnotitie ‘Nederland-China: een nieuwe balans’ kent vier stakeholdergroepen, te weten bedrijfsleven, rijksoverheid, kennisinstellingen en decentrale overheden. Het China Kennisnetwerk, nodigt u als mogelijk belanghebbende uit voor een online bijeenkomst over:

 

Decoding China, over de toepassing van diplomatieke begrippen door  de Chinese diplomatie

 

in samenwerking met het LeidenAsiaCentre.

 

Zeer binnenkort verschijnt bij het Raoul Wallenberg Institute for Human Rights (Lund, Zweden) het rapport “Decoding China, a Dictionary”, waarin een veertiental kernbegrippen uit het internationale diplomatieke spraakgebruik belicht worden vanuit het Chinese perspectief. In een interview met  Malin Oud, een van de auteurs van de publicatie en directeur van het instituut, gaan we in op de achtergrond van de volstrekt andere interpretatie van begrippen als ‘mensenrechten’ en ‘vrijheid van meningsuiting’ door Chinese gebruikers.

 

De YouTube-link van dit eerder opgenomen interview staat hieronder.

 

Op 8 maart van 14-15 uur gaat Lily Sprangers, manager van het LeidenAsiaCentre, in gesprek met Mark Zellenrath (plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger voor Nederland bij de VN) en Remy Cristini (senior beleidsmedewerker Chinateam Buitenlandse Zaken) over hun ervaringen in zowel New York als Beijing maar ook breder over de wijze waarop de Chinese diplomatie deze kernbegrippen inzet om de eigen positie te versterken. Na deze introductie op het thema is het woord aan de deelnemers gedurende een uitgebreide Q&A sessie.

 

 De sessie bestaat uit twee delen:

 

  1. Tot maandag 8 maart 14 uur kunt u het interview met Malin Oud in een besloten YouTube omgeving bekijken via deze link: https://youtu.be/4Nf9K3htke8

 

  1. Op maandag 8 maart tussen 14.00-15.00 uur zullen de eerder genoemde collega’s ingaan op uw vragen in een live sessie. Deelname aan deze sessie (ZOOM PRO) kan door aan te melden via chinakennisnetwerk@minbuza.nl

 

 

Het China Kennisnetwerk van de Rijksoverheid voorziet in het faciliteren van beleidsrelevant onderzoek en kennis- en bewustwordingssessies over alle thema’s die de bilaterale relatie tussen Nederland en China raken. Het China Kennisnetwerk is van en voor de gehele Rijksoverheid. We moedigen iedereen aan contact op te nemen over seminars en/of onderzoek dat binnen het eigen ministerie wordt opgepakt, of waarvoor je het kennisnetwerk wilt gebruiken, via chinakennisnetwerk@minbuza.nl.