De bedrijfspraktijk & SDG’s: van bewustwording naar impact!

30 November 2018
Datum:
Vrijdag 30 November 2018
Tijd:
Inloop 9.00 uur, aanvang 9.30 uur tot 12.00 uur met netwerklunch
Locatie:
Erasmus Universiteit
Campus Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam

 Dit evenement is volgeboekt / This event is fully booked

 

Over het event

Het bedrijfsleven is volop aan de slag met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel de Sustainable Development Goals (SDG’s).  Bedrijven vertalen veelvuldig de 17 SDG’s in hun bedrijfsstrategie. Dat blijkt ook uit het eerste SDG-progress report dat het Global Compact Netwerk Nederland op 30 november a.s. lanceert.

 

Waar bedrijven nog veel vragen over hebben, is de stap van ‘bewustwording en implementatie naar meer impact’. Hoe naar dat ‘next level’? Welke ‘best practices’ zien we? UN Global Compact heeft hierover veel expertise en Lise Kingo, Chief Executive Officer United Nations Global Compact, deelt haar ervaringen met ons tijdens het event.

Dit evenement is volgeboekt. U kunt zich niet meer registreren. 

 

Programma

 

9.00 uur: Inloop

 

9.30 uur: Opening dagvoorzitter en lancering 1e ‘SDG progress report’ Global Compact Netwerk Nederland door voorzitter Jan-Willem Scheijgrond (Philips)

 

9.45 uur: Lise Kingo, Chief Executive Officer United Nations Global Compact

 

Waar staan we wereldwijd met de SDG’s? Wat zijn de uitdagingen en welke rol speelt het bedrijfsleven? Hoe komen we van bewustwording en implementatie naar meer impact?

 

10.10 uur: Korte reflectie van Hugo von Meijenfeldt, SDG-coördinator Rijksoverheid, op het SDG progress report. Aansluitend paneldiscussie over SDG-Tools & Reporting op weg naar meer impact tegen de achtergrond van de recent gelanceerde praktijkgids: ‘Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide’ door UN Global Compact en het Global Reporting Initiative (GRI).

Met onder meer:

 • Linda MidgleySenior Manager, Sustainability & Responsible Governance, PwC  
 • Rob van Tulder: Professor International Business-Society Management, RSM
 • Carolien de Bruin: Founder & CEO, C-Change

 

10.40 uur: Gerbrand Haverkamp: Executive director World Benchmark Alliance (WBA)
Wat kunnen we verwachten vanuit de WBA in relatie tot impact en wat betekent dat voor het bedrijfsleven?

 

10.50 uur: Pauze

 

11.20 uur: Paneldiscussie over de SDG’s als gezonde businesscase en het opschalen van oplossingen voor werelduitdagingen. Hoe naar een ‘next level’?
Met onder meer:

 • Brechtje Spoorenberg: Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, KPN
 • Babs Dijkshoorn: Manager Sustainability, NN Group
 • Mark Didden: Sustainability Manager, AkzoNobel
 • Yousef Yousef: CEO, LG Sonic en voorzitter, VNO-NCW Netwerk Groene Groeiers

 

11.50 uur: SDG’s en Jong leiderschap: kracht voor meer impact

Wat betekent jong leiderschap als het gaat om de SDG’s en het vergroten van impact? Jongeren actief in het ‘Young Professional Programma’ van Global Compact delen hun ervaringen over de ontwikkeling van een SDG-game en het opschalen van hun programma wereldwijd. 

 

12.00 uur: Afsluiting
Aansluitend netwerklunch om elkaar te bevragen, te lunchen, afspraken te maken en matchmaking!

 

Nadere informatie:

http://www.gcnetherlands.nl/

 

 

Inhoudelijk:   Organisatorisch:
Eppy Boschma   Annemarie de Bruyn
Global Compact Netwerk Nederland   VNO-NCW
boschma@gcnetherlands.nl   info@gcnetherlands.nl
+31 (0)70 349 04 68   +31 (0)70 349 01 67

_________________________________________________________________

 

The event: Business & SDGs: from awareness to impact!

 

Businesses undertake many actions to advance the Sustainable Development Goals (SDGs). They align the SDGs with their business strategy. That is the key finding of our first SDG-progress report that Global Compact Network Netherlands will launch on the 30th of November.

 

Nevertheless, a lot of questions remain as for how to move from awareness of the SDGs to implementation and accordingly realize more impact. How to move to the ‘next level’? What best practices are there? UN Global Compact has a lot of expertise in this field and Lise Kingo, Chief Executive Officer of the United Nations Global Compact, will share her view with us during our event. 

 

Event: Business & SDGs: from awareness to impact!

When: 30th of November 2018, register as of 9.00 am, start 9.30 am until 1.00 pm incl. lunch

Location: Erasmus University Rotterdam

 

This event is fully booked. It is not possible to register anymore

 

Program

 

9.00 am: Registration & reception with coffee and tea

 

9.30 am: Opening and launch first SDG progress report Global Compact Network Netherlands (GCNL) by chairman Jan-Willem Scheijgrond (Philips)

 

 

9.45 am: Keynote speech, Lise Kingo, Chief Executive Officer United Nations Global Compact

Where do we stand with the implementation of the SDGs worldwide? What are the challenges and what is the role of business? How to move from awareness to more impact?

 

 

10.10 am: Reflection by Hugo von Meijenfeldt, SDG-coordinator Dutch Government on the SDG progress report and a panel discussion ‘SDG-Tools & Reporting on our way to more impact’ based on ‘Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide’ of UN Global Compact and the Global Reporting Initiative (GRI)

With among others:

 • Linda MidgleySenior Manager, Sustainability & Responsible Governance, PwC  
 • Rob van Tulder: Professor International Business-Society Management, RSM
 • Carolien de Bruin: Founder & CEO, C-Change

 

10.40 am: Gerbrand Haverkamp: Executive director World Benchmark Alliance (WBA)
What can we expect from the World Benchmark Alliance (WBA) in relation to impact? 

 

10.50 am: Break

 

11.20 am: Panel regarding the business case of the SDGs and how to scale up solutions in relation to the challenges we face in the world. How to move to the ‘next level’?

With among others: 

 • Brechtje Spoorenberg: Manager CSR, KPN
 • Babs Dijkshoorn: Manager Sustainability, NN Group
 • Mark Didden: Sustainability Manager, AkzoNobel
 • Yousef Yousef: CEO, LG Sonic and chairman VNO-NCW Network ‘Groene Groeiers’

 

11.50 am: SDG’s and young leadership: power towards more impact!

Young leadership, what does it mean to advance the SDGs? Young professionals of the “Young Professional Program” of Global Compact Network Netherlands share their experiences.

 

12.00 pm: Closing, network lunch & matchmaking

 

More information?

http://www.gcnetherlands.nl/

 

 

The program   The logistics
Eppy Boschma   Annemarie de Bruyn
Global Compact Netwerk Nederland   VNO-NCW
boschma@gcnetherlands.nl   info@gcnetherlands.nl
+31 (0)70 349 04 68   +31 (0)70 349 01 67