Congres 'Hulp en handel in perspectief'

16 Oktober 2018
Datum:
Dinsdag 16 Oktober 2018
Tijd:
13.00-18.00 uur
Locatie:
SER
Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag
Kosten:
Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Half mei kwam de nota Investeren in perspectief uit, waarin minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar beleidsplannen voor de komende jaren ontvouwt. In de beleidsnota wordt duidelijk dat dit kabinet het bestaande beleid op het snijvlak van hulp en handel voortzet en zelfs intensiveert.

 

Minister Kaag wil dat het Nederlandse bedrijfsleven niet alleen met innovatieve oplossingen helpt om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's) te realiseren, maar denkt dat ze daarmee tevens nieuwe markten voor Nederlandse bedrijven kan aanboren. Nederland kan als handelsland en als partner in ontwikkelingssamenwerking bijdragen aan duurzame en inclusieve groei in het buitenland, en wil hier een voortrekkersrol in spelen.

 

Op dinsdagmiddag 16 oktober organiseert Vice Versa een middag waarin we doorpraten over het nieuwe beleid. We kijken zowel naar waar het schuurt, alsmede naar de kansen die nu nog onbenut blijven. We gaan met elkaar het gesprek aan over waar Nederland binnen de hulp en handelsagenda de komende jaren het best op kan inzetten en hoe we gezamenlijk onze positieve impact kunnen vergroten en negatieve impact kunnen verkleinen - ieder vanuit zijn of haar eigen rol.

 

Programma

 

Moderator: Frénk van der Linden.

 

13.00 Aanvang, met koffie en thee
13.30 Opening door de moderator
13.35 Welkomstwoord Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal-Economische Raad
13.45 Q&A met Birgitta Tazelaar (plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking) en Guido Landheer (plv. Directeur-Generaal Economische Betrekkingen) van het ministerie van Buitenlandse Zaken
14.00 Talkshow over samenwerking voor betere ontwikkelingsimpact

 

Met o.a.
• Tanja Gonggrijp, directie Duurzame Economische Ontwikkeling, ministerie van Buitenlandse Zaken
• Linda van Beek, manager internationaal ondernemen VNO-NCW en MKB-Nederland
• Maria van der Heide, hoofd-campagnes en beleid ActionAid
• Professor Chibuike Uche, houder van Stephen Ellis-leerstoel voor Financiën en Integriteit in Afrika aan de Universiteit Leiden

 

14.40 Vragen en discussie met de zaal
15.00 Koffiepauze
15.15-16.30 Break-out sessies

Sessie 1: Ondernemen in conflictgebieden en instabiele regio's

Kunnen bedrijven en ondernemers bijdragen aan stabiliteit in conflictgebieden of is het een illusie om te denken dat verantwoord ondernemen mogelijk is in landen waar meestal sprake is van corruptie, slecht bestuur en conflict? Een praktische sessie voor ondernemers met best practices en de do's and don'ts.

 

Met:
• Marina Diboma (Netherlands-African Business Council)
• Diederik Conijn (IDEA, een initiatief van VNO-NCW en het ministerie van Defensie over ondernemen in conflictgebieden) en
• Joris Voorhoeve (oud-minister van Defensie en auteur van het boek From War to the Rule of War)

 

Moderator: Thea Fierens

Sessie 2: Partnerschappen voor een effectief internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Voor een effectief IMVO-resultaat is samenwerking in de hele keten nodig. Maar hoe realiseer je dat?

 

Met:
• Linda van Beek, manager internationaal ondernemen VNO-NCW en MKB-Nederland
• Petra Veeneman, programmamanager IMVO, MVO Nederland
• Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV Internationaal
• Suzan Cornelissen, Schone Kleren Campagne

 

Moderator Dirk-Jan Koch

Sessie 3: De rol van de financiële sector (Pensioenfondsen, Rabobank en FMO)

De rol van de financiële sector is steeds belangrijker binnen de agenda van hulp en handel. Want juist zij kunnen een hele positieve rol spelen of juist voor hele negatieve impact zorgen. Hoe gaat dat in de praktijk? Waar liggen de kansen en de punten waar het schuurt? En tegen welke belemmeringen loop je aan als je wilt divesten?

 

Met:
• Heske Verburg, directeur Solidaridad Europa
• Peter van Mierlo, CEO FMO
• Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn (tbc)
• Koert Jansen, Managing Director Incluvest

 

Moderator: Frénk van der Linden

 

16.30 Terugkoppeling en afronding
17.00 Borrel

 

Organisatie: Vice Versa, Solidaridad, Fair Green and Global (FGG) alliance, de Civic Engagement Alliance, FMO, IDH en het KIT