Christelijk-Sociaal Congres 2018: Hoe Sustainable Development Goals dichterbij brengen?

29 Augustus 2018
Datum:
Woensdag 29 Augustus 2018
Tijd:
13.30 uur (inloop 13.00 uur) tot 22.30 uur
Locatie:
Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn
Kosten:
Zie bij aanmelden

Bezield Leiderschap: Hoe kunnen we de Sustainable Development Goals dichterbij brengen?

We hebben leiders nodig die zich met hart en ziel betrokken voelen bij de oplossing van mondiale vraagstukken. Leiders die faciliteren, motiveren, inspireren en ondersteunen. Leiders die intrinsieke bezieling als leidraad hebben voor hun denken en handelen. Bezield leiderschap is nodig, om te komen tot verantwoorde oplossingen. Tijdens dit Christelijk Sociaal Congres willen we aan de hand van lezingen, discussies, ervaringen en persoonlijke verhalen invulling geven aan wat bezield leiderschap voor u kan betekenen.

 

We leven in een global village, waarin de wereld ons gezamenlijk huis is. In dat gezamenlijke huis bieden de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) de wereldagenda tot 2030.

 

De SDG’s van de Verenigde Naties gaan in op mondiale uitdagingen die vragen om een gezamenlijke aanpak en oplossing. Geen gemakkelijke opgave, wel een noodzakelijke. Juist christelijk sociale organisaties als de onze kunnen daar, samen met de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, een bijdrage aan leveren. Daarnaast geldt dat ook voor onszelf in de rol van consument.

 

Het thema is geïnspireerd op het visiedocument De kracht van verbondenheid (J.J.A.M. van Gennip e.a.) dat is uitgebracht ter gelegenheid van ons jubileum in 2016. Een van de fundamentele vragen in dit document is: "Met welke initiatieven kunnen christelijk-sociale organisaties aanhaken en meebewegen?" Daar gaan we op 29 en 30 augustus samen aan verder werken. Want zijn wij niet allen een (beetje) bezield leider?

 

Programma  woensdag 29 augustus

 

Naar het programma van donderdag 30 augustus »

 

13.00 uur Inloop

 

13.30 uur Opening door CSC voorzitter Josine Westerbeek – Huitink
Overdracht aan de dagvoorzitter Renze Klamer.

 

13.45 uur Lezing door Gerda Verburg, assistent-secretaris-generaal bij de Verenigde Naties en coördinator van het VN hulpprogramma voor ondervoede kinderen. 'Wat betekent bezield leiderschap en samenwerking voor de werelduitdagingen van vandaag?'

 

14.15 uur Co-referaat door René Grotenhuis, interim directeur van Het Verband van Katholiek  Maatschappelijke Organisaties (VKMO), voormalig directeur Cordaid.

 

Gesprek met de zaal.

 

15.00 uur De SDG's in beeld met toelichting vanuit het ondernemersperspectief door zakenvrouw van het jaar 2018 Aukje Kuypers, algemeen directeur van familiebedrijf Kuijpers.

 

15.30 uur Pauze

 

16.15 uur Dialoogtafels Ronde 1: Wat kunnen we persoonlijk en als organisaties doen aan de realisatie van de SDG-agenda?

 

17.00 uur Dialoogtafels Ronde 2

 

17.30 uur Borrel

 

18.30 uur Diner

 

20.30 uur Exclusieve voorstelling in het openluchttheater van Bright O'Richards: The Bright side of Life.

 

22.30 uur Pubquiz in Café Zonheuvel

 

Naar het programma van donderdag 30 augustus »

 

Het belooft weer een inspirerend congres te worden waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het congres via
https://www.stichting-csc.nl/aanmelden-congres-2018/

 

Voor vragen:

Neemt u contact op met secretaresse

Marjan Philippi, via:

info.csc@sbiformaat.nl (voorkeur)

of 06 12 990 938