Bijeenkomst Waterschapsbestuurders gaat online

30 October 2020
Datum:
Friday 30 October 2020
Tijd:
09.00-11.00 uur
Locatie:
online bijeenkomst via MS Teams
Doelgroep:
Naast waterschapsbestuurders nodigen wij ook van harte leden van VNO-NCW en MKB-Nederland uit

Op vrijdag 30 oktober organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Waterschapbestuurders Bedrijven/NVWB de jaarlijkse bijeenkomst over actuele dossiers rond water waterschappen. Naast waterschapsbestuurders nodigen wij ook van harte leden van VNO-NCW en MKB-Nederland uit om deze bijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst zal van 9:00 tot 11:00 uur virtueel plaatsvinden via Microsoft Teams. Geef u op via deze link.

 

Tijdens de bijeenkomst praten VNO-NCW en MKB-Nederland u bij over onze lobby voor het behoud van de geborgde zetels, de herziening stelsel waterschapsbelastingen en we blikken vooruit naar de verkiezingen van 2023. Uiteraard bieden we tijd en gelegenheid voor discussie en onderlinge uitwisseling van ervaringen.

 

Vanaf 10.30 uur zal de NVWB haar Algemene Ledenvergadering houden. Niet-NVWB leden zijn als toehoorder van harte welkom bij deze ALV. De agenda voor dit onderdeel wordt aan de leden toegestuurd door het secretariaat van de NVWB. De bijeenkomst eindigt in ieder geval uiterlijk om 11.00 uur.

Lees meer over