Bijeenkomst voor bedrijven over zorgplichten in cybersecurity

02 Oktober 2017
Datum:
Maandag 02 Oktober 2017
Tijd:
15.00 (inloop vanaf 14.45 uur) tot 18.00 uur
Locatie:
de Malietoren
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag.

Update 22/6: Deze bijeenkomst was gepland op 26 juni, maar is verplaatst naar 2 oktober. Tijden zijn ongewijzigd.  

 

Bijeenkomst voor bedrijven over zorgplichten in cybersecurity

Bent u al op de hoogte van uw zorgplichten als het gaat om cybersecurity? Alle bedrijven die gebruik maken van ICT hebben hiermee te maken, maar velen zijn zich hiervan niet bewust. VNO-NCW en MKB-Nederland, FME en het CIO Platform Nederland organiseren op 2 oktober een bijeenkomst voor het bedrijfsleven over dit thema dat in toenemende mate op de agenda komt te staan.

 

ICT onmisbaar

ICT is een onmisbaar element in de bedrijfsvoering voor een groeiend aantal bedrijven. Ook neemt het aantal ondernemingen dat producten met een digitale component op de markt zet toe, van vaatwassers tot poppen en van beveiligingscamera’s tot auto’s. De beveiliging van deze producten is niet altijd voldoende. Als de cybersecurity niet op orde is, kunnen bedrijfsgeheimen, persoonsgegevens of bijvoorbeeld betaalgegevens van klanten op straat belanden. Grote storingen kunnen zelfs tot gevolg hebben dat de continuïteit van een bedrijf in gevaar komt. Reputatieschade is niet ondenkbaar. Gedupeerden kunnen een bedrijf ook aansprakelijk stellen.

 

De directie van een onderneming heeft de verantwoordelijkheid voor een goede beveiliging, een zorgplicht. Een goede invulling van daarvan is dan zowel uit een economisch als juridisch oogpunt van belang. U kunt ermee te maken krijgen omdat er zorgplichten op u rusten, of omdat uw leverancier zorgplichten heeft ten aanzien van u als klant. In wetgeving is al veel vastgelegd over de verplichtingen van zowel leveranciers als afnemers van ICT, maar hoe goed bent u daarvan eigenlijk op de hoogte?

 

Handreiking zorgplichten

Om dit onderwerp meer onder de aandacht te brengen heeft de Cyber Security Raad onlangs een handreiking gepubliceerd om bedrijven te helpen invulling te geven aan hun zorgplicht. In deze handreiking staan de regels uitgelegd waaraan bedrijven zich moeten houden.

Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende sprekers vertellen hoe zij invulling geven aan deze zorgplichten. Hoe gaan zij op dit punt om met hun klanten en leveranciers? Wat betekenen de zorgplichten voor het managen van contracten?

 

Datum

Maandag 2 oktober, 15.00 (inloop vanaf 14.45 uur), afronding met borrel rond 18.00 uur.


Plaats

De Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag.


Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.