Bijeenkomst over kansen Digital Trust Center (DTC)

21 June 2018
Datum:
Thursday 21 June 2018
Tijd:
14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur), afronding met borrel rond 16.00 uur
Locatie:
De 'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Doelgroep:
Brancheorganisaties
Kosten:
Deelname is kosteloos, wel graag aanmelden.

Over het Digital Trust Center (DTC)

Het DTC is dit jaar opgericht met als doel het bedrijfsleven betrouwbare informatie te bieden over cyberdreigingen en advies over maatregelen daartegen.

 

Met deze bijeenkomst markeren wij de overdracht van het succesvolle maar tijdelijke programma ‘Veilig Zakelijk Internetten’ (VZI) - waar ruim 20 brancheorganisaties aan deelnemen - naar het DTC.

 

Naast de VZI-deelnemers nodigen wij alle andere brancheorganisaties van harte uit om kennis te nemen van de ontwikkelingen en mee te praten over kansen en mogelijkheden die het DTC moet gaan bieden voor bedrijven om digitaal veiliger te worden.

 

Als brancheorganisatie heeft u NU de kans aan te geven wat van belang is voor uw achterban, welke rol u wilt of kunt spelen bij het ontzorgen van uw leden, hoe het DTC u daarbij kan ondersteunen en wat belangrijk is bij de uitrol en verdere ontwikkeling.

 

Van losse projecten naar geborgd DTC

Ook de overheid realiseert zich inmiddels dat een versnelling van cybersecurity hoog nodig is om de economie gezond te houden en de kansen te grijpen die de digitalisering biedt. Met de oprichting in 2018 van het DTC wil de overheid bedrijven helpen om digitaal veiliger te worden. Het DTC is voor alle bedrijven die niet tot de vitale infrastructuur behoren en dat is ruim 99% van het bedrijfsleven. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van het georganiseerde bedrijfsleven om te helpen met actuele informatie over risico's en adviezen over digitale veiligheid.

 

Waarom is een DTC noodzakelijk?

De digitalisering van samenleving en economie gaat steeds sneller. Tegelijkertijd nemen dreigingen en schade door cybercriminaliteit ook toe, want cybercriminelen professionaliseren in rap tempo. Het bedrijfsleven kan cybercriminelen alleen voorblijven met een slimme en stevige cybersecurity-strategie. Alleen dan kunnen Nederlandse bedrijven de kansen die digitalisering biedt ten volle benutten. Het DTC en brancheorganisaties kunnen gezamenlijk een cruciale rol spelen om bedrijven te helpen.   

 

Bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie en kunt u meepraten over het verder ontwikkelingen van het DTC en hoe samenwerking vorm kan krijgen.  

 

Programma VNO-NCW en MKB-Nederland

 

13.30 uur Inloop, ontvangst met koffie/thee
   
14.00 uur Aanvang bijeenkomst, welkom door dagvoorzitter
   
14.05 uur Veilig Zakelijk Internetten; achtergrond en resultaten door Coen van den Berg, projectleider VZI
   
14.25 uur Vraaggesprek met de Haagse Hogeschool over de resultaten van de onderzoeken die veelal voorafgingen aan deelname aan Veilig Zakelijk Internetten, de plannen om de gedurende dit lectoraat van vier jaar lang het mkb mede te helpen, cyberveiligheid te vergroten en de samenwerking met het DTC.
   
14.50 uur Digital Trust Center, het nieuwe centrale punt voor betrouwbare informatie en adviezen, met als doel de 'Cyberveiligheid’ te verbeteren en op peil te houden, zodat ondernemers de economische kansen van digitalisering ook echt kunnen pakken. Presentatie door DTC-programmamanager Michel Verhagen.
   
15.20 uur Vragen en discussie, met als rode draad wat verwacht u van het DTC en waar heeft u concreet behoefte aan om uw leden te kunnen helpen de cyberveiligheid te verbeteren
   
15.50 uur Samenvatting, hoe gaan we verder door dagvoorzitter
   
16.00 uur Napraten, netwerken, borrel

 

 

Aanmelden

 

Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden
Vanwege de capaciteit van de zaal is het van belang u tijdig aan te melden.