Het nieuws
16-08-2016

Ondernemers zijn met positieve verwachtingen aan het derde kwartaal begonnen.

12-08-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland kijken met een positieve blik naar de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekend heeft gemaakt. Volgens de eerste berekening komt de economische groei uit op 0,6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Er zijn nu negen kwartalen achter elkaar met kwartaal-op-kwartaalgroei.

14-07-2016

Nederland behoort in 2016 voor het eerst tot de groep innovatieleiders op het gebied van innovatie. Dit stelt het European Innovation Scoreboard 2016, donderdag gepubliceerd door de Europese Commissie. Deze analyse bevestigt de recent door VNO-NCW en MKB-Nederland gepresenteerde visie op het innovatiebeleid, Nederland innovatief Topland.

14-07-2016

Vorig jaar zijn 21.057 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarvan namen werkgevers er 15.604 voor hun rekening. Dat is fors meer dan voor 2015 was vastgelegd in de zogenoemde banenafspraak.

12-07-2016

Een positieve ontwikkeling. Zo betitelen VNO-NCW en MKB-Nederland het plan van onderwijsminister Jet Bussemaker om het voor mbo-instellingen gemakkelijker te maken om gezamenlijk opleidingen aan te bieden.

11-07-2016

Er moet een einde komen aan de zogenoemde verpandingsverboden die bedrijven en overheden aan leveranciers opleggen, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Op basis van deze verboden mogen leveranciers uitstaande rekeningen niet als onderpand gebruiken voor financiering of verkopen aan factoringbedrijven. Nederland komt daarmee alleen te staan, aangezien omringende landen dit verbod al hebben aangepast, aldus de ondernemingsorganisaties.

08-07-2016

'Eens dat het pensioenstelsel toegankelijk moet zijn voor alle werkenden. En ook eens dat ook zzp’ers en flexwerkers moeten worden gefaciliteerd om geld opzij te zetten voor hun oude dag. Echter, de keuze voor aanvullend pensioen moet blijven liggen op het niveau van ondernemingen, branches en individuen en niet verplicht worden opgelegd. De overheid moet daarbij een robuuste basisregeling in de vorm van de AOW blijven bieden.'

07-07-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben vandaag drie nieuwe directieleden benoemd. Harry van de Kraats wordt met ingang van 1 augustus directeur sociale zaken, Guusje Dolsma plaatsvervangend directeur sociale zaken en Jeroen Lammers directeur economische zaken. De benoemingen zijn de laatste stap in de vernieuwing van de directie van de ondernemingsorganisaties. Vorige maand volgde Cees Oudshoorn Niek Jan van Kesteren al op als algemeen directeur.

06-07-2016

'Een welkom initiatief om sectoren en branches te helpen om kinderarbeid in productieketens aan te pakken.

05-07-2016

Het succesvolle Nederlandse innovatiebeleid heeft een nieuwe impuls nodig om een bijdrage te kunnen leveren aan de grote, maatschappelijke transities waar ons land voor staat. Nederland doet het op innovatiegebied goed, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Dat stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in het vandaag uitgebrachte programma Nederland Innovatief Topland.

05-07-2016

Het nieuwe kabinet moet één miljard euro extra uittrekken voor innovatie en onderzoek. 'Versterk de innovatiekracht van Nederland. Investeer. Als we stil staan, worden we twee jaar teruggeworpen in de tijd'. Die oproep doet Hans de Boer, namens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland, in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2017.

04-07-2016

Er moet jaarlijks 1 miljard euro extra naar defensie. Ondernemers pleiten voor een brede Veiligheidsagenda, waarbij veiligheidsrisico’s en opkomende instabiliteit via defence, diplomacy en development worden aangepakt: een defensie-plus-aanpak. Dat zei VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer vanmiddag in het bijzijn van Defensieminister Jeanine Hennis Plasschaert op de bijeenkomst 'NL Veilig in Europa en in de wereld', wat onderdeel is van de campagne NL Next Level.

01-07-2016

Zo'n 150.000 dga's worden dankzij aangekondigde maatregelen van het kabinet bevrijd van de zogeheten pensioenklem, waardoor een groot aantal van hen geen dividend meer kon uitkeren of hun onderneming financieel niet kon versterken.

01-07-2016

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) doet in het vandaag gepresenteerde advies 'de Mainports voorbij' de aanbeveling om het huidige mainportbeleid niet voort te zetten. VNO-NCW vindt dat de omstandigheden juist een vernieuwd mainportbeleid noodzakelijk maken.

30-06-2016

'Houd het hoofd koel en het hart warm voor de Britten.' Dat was de boodschap van verzamelde ondernemers vandaag aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel bij een bijeenkomst over de Brexit. Die was georganiseerd door VNO-NCW, MKB Nederland en landbouworganisatie LTO. Ploumen verzekerde de ondernemers dat zij de belangen voor de Nederlandse economie niet uit het oog zal verliezen

30-06-2016

De ICT-sector wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. In 2014 groeide de sector vele malen harder dan de economie als geheel. Maar ICT heeft een nog groter groeipotentie. Het is dan ook verontrustend dat het aanbod ICT'ers de verwachte groei niet bijhoudt, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de CBS-publicatie 'ICT, kennis en economie'.

30-06-2016

De overgang van fossiele naar duurzame energie, van analoge informatie naar digitalisering, van de 'wegwerp'-grondstoffen- naar een circulaire economie. Niet alleen noodzakelijk, maar ook haalbaar. 'Mits we tijdig investeren om deze transitie mogelijk te maken', zei VNO-NCW- voorzitter Hans de Boer vanmiddag tegen onder meer ministers Dijsselbloem (Financiën) en Kamp (Economische Zaken).

29-06-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat minister Plasterk heeft besloten dat de precariobelasting op nutsnetwerken (zoals ondergrondse leidingen en kabels) wordt afgeschaft.