Het nieuws
25-10-2016

De prestatieafspraken in het hoger onderwijs blijken te leiden tot meer studiesucces, betere onderwijskwaliteit en meer rendement.

25-10-2016

De G32 steunt de oproep van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland om krachtig in te zetten op bruisende, vitale steden en dorpen. Dat laat het netwerk van (inmiddels 37) grote en middelgrote steden vandaag weten, daags na de NL Next Level-discussiebijeenkomst 'Laat stad en land bruisen' in Den Haag. De ondernemingsorganisaties zijn blij met deze steunbetuiging.

25-10-2016

Het volgende kabinet moet knopen doorhakken over een nieuw pensioenstelsel. Werkgevers kunnen de premieverhogingen van het huidige stelsel niet meer opbrengen.

24-10-2016

De Walen kunnen nog altijd niet instemmen met het CETA-handelsverdrag dat de EU wil sluiten met Canada. Een gemiste kans volgens VNO-NCW en MKB-Nederland.

24-10-2016

Het volgende kabinet moet in samenwerking met ondernemers, lagere overheden en andere stakeholders krachtig inzetten op bruisende, vitale steden en dorpen, vinden VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Zij pleiten voor één verantwoordelijke bewindspersoon, omdat de situatie om meer nationale regie vraagt om de nodige investeringen en samenwerking te faciliteren.

21-10-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich zorgen over de terugloop van jongeren die duaal beroepsonderwijs volgen. Samen met andere sociale partners in de SER willen ze een halt toeroepen aan de daling van het aantal leerlingen dat kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.

18-10-2016

Nederland laat kansen liggen om te profiteren van het Junckerfonds. Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, in een reactie op de laatste Europese cijfers.

17-10-2016

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) moet een aantal regelingen voor het midden- en kleinbedrijf in stand houden of besluiten daarover terugdraaien, schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

14-10-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat er een Energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF) in het leven wordt geroepen.

14-10-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen de extra investeringen die minister Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft aangekondigd voor verbetering van de bereikbaarheid van de regio's Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. Deze intensivering komt geen moment te vroeg, omdat het wegennet in deze economisch belangrijke regio's snel dichtslibben.

14-10-2016

Acht studies op technische universiteiten krijgen een numerus fixus. Ondernemers uit de industrie reageren laaiend in het FD vandaag. VNO-NCW noemt de numers fixus 'een paardenmiddel'. Er zijn andere oplossingen mogelijk.

11-10-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland starten vandaag in samenwerking met de ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken een nieuwe campagne die zowel individuele ondernemers als brancheorganisaties ondersteunt in de strijd tegen cybercrime. Met het project Veilig Zakelijk Internetten kunnen ondernemers onder meer de veiligheid van hun digitale omgeving laten testen en kunnen brancheorganisaties de specifieke risico’s van hun achterban in kaart laten brengen. Vervolgens krijgen ze tips op maat om die risico’s te elimineren.

11-10-2016

VNO-NCW en MKB-Nederlandzijn het niet eens met de analyse van het Centraal Planbureau dat een nationale investeringsbank de economie te weinig oplevert.

10-10-2016

Het is onverstandig om de scholingsaftrek voor werknemers af te schaffen voordat er een nieuwe regeling, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Bovendien heeft de scholingsaftrek meer effect dan het kabinet beweert.

07-10-2016

De internationale luchtvaartsector gaat vanaf 2020 de groei van de CO2-uitstoot compenseren. Dit heeft de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de VN (ICAO) gisteren besloten. 'Een historisch akkoord, waarvoor de sector zich jarenlang heeft hard gemaakt', reageert VNO-NCW verheugd.

06-10-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen de oproep tot actie, die Herna Verhagen doet in haar rapport over cybersecurity.

06-10-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de inspanningen van de overheid en de sociale partners om werkloze vijftigplussers aan het werk te helpen, maar vinden ook dat de achterliggende oorzaken van dit probleem nog beter kunnen worden aangepakt.

03-10-2016

Nederlanders weten te weinig over online gevaren en hoe zij zich daartegen kunnen beschermen. VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen dan ook Alert Online.