Het nieuws
08-12-2016

De nieuwe Corporate Governance Code getuigt van realiteitszin door de focus te leggen op waardecreatie op de lange termijn en internationale aansluiting te zoeken. Zelfregulering bewijst zich weer als een instrument om gedrag te beïnvloeden.

08-12-2016

Boer kon wel eens het vak zijn dat in Nederland het snelst uitsterft. Daar helpt geen Boer zoekt Vrouw aan. Robotisering wel, zeggen experts in een artikel van opinieblad Forum.

07-12-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat er meer aandacht moet zijn voor internationalisering van het onderwijs. Dat schrijven de ondernemingsorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

07-12-2016

De Energieagenda van minister Kamp is ambitieus maar heeft ook oog voor de kosten. Dat is verstandig beleid.

01-12-2016

'We kunnen Nederland vooruit helpen door fors in eigen land te investeren', zegt Hans de Boer. Hij verwijst naar het plan NL Next Level. Ook wijst hij op de reactie van de OESO, die concludeert dat de plannen van Trump de economie, zowel in Amerika als wereldwijd, vooruit helpen.

30-11-2016

Werkgevers hebben weer zekerheid nodig voor het inhuren van zzp’ers. Daarom moet de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) twee jaar de ijskast in. In die periode legt de Belastingdienst geen boetes en naheffingen op.

30-11-2016

De Pensioenfederatie presenteerde vandaag de onderzoeksresultaten naar twee mogelijke varianten van een nieuw pensioenmodel. Beide varianten kunnen werken en zijn uitvoerbaar, is de conclusie.

29-11-2016

Koning Willem-Alexander en de Belgische koning Filip hebben vandaag deelgenomen aan een rondetafelbijeenkomst met Belgische en Nederlandse ceo's bij VNO-NCW. Deze bijeenkomst in de Malietoren was onderdeel van het staatsbezoek van het Belgisch koningspaar.

29-11-2016

Nederland maakt structureel jaarlijks te weinig geld vrij voor bètaonderzoek. Dat zet een rem op de groei van onze economie. De conclusie van staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker dat de financiering voldoende is, naar aanleiding van onderzoek door het Rathenau Instituut, is onjuist en schetst een onvolledig beeld.

29-11-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat de Tweede Kamer opnieuw een stokje heeft gestoken voor de geplande bezuiniging op geschillencommissies.

28-11-2016

De opsporing en vervolging van cybercrime moet worden versterkt als Nederland zijn koppositie in de digitalisering van economie en samenleving wil behouden. Nu is de kennis beperkt en versnipperd, de capaciteit ontoereikend en de prioriteit te laag, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

23-11-2016

De Indonesische overheid gaat Nederlandse bedrijven die tegen problemen aanlopen bij nieuwe investeringen in het land extra steun geven. Die toezegging deden de heren Nasution (coördinerend minister van Economische Zaken van Indonesië) en Lembong (ceo van de Investment Board) tijdens een groot investeringsseminar, georganiseerd door VNO-NCW.

22-11-2016

Iedere werkgever zou bij elke sollicitatie tenminste één vijftigplusser moeten uitnodigen op gesprek, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland.

18-11-2016

De wet DBA zal tot 2018 niet worden gehandhaafd. Dit besluit van Staatssecretaris Wiebes van Financiën en het kabinet is een belangrijke stap voor ondernemers. Onder zelfstandigen en opdrachtgevers was erg veel onzekerheid ontstaan. Die situatie was niet langer houdbaar volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP.

18-11-2016

Werkgevers willen 'samen met de bonden werken aan een race naar de top, waarin we gaan naar een situatie van volledige werkgelegenheid en met kansen voor iedereen. Die kans is er nu meer dan ooit'. Dat zei VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer vanmiddag tegen vakbonden CNV, FNV en VCP. Zij overhandigden De Boer en SER-voorzitter Hamer een brief waarin zij waarschuwen voor een race naar de bodem in verschillende sectoren.

18-11-2016

Het risico van loondoorbetaling bij ziekte is vanaf nu afgedekt voor werkgevers die iemand aannemen in het kader van de

18-11-2016

Zet de wet DBA twee jaar in de ijskast en werk ondertussen aan fundamentele oplossingen voor de arbeidsmarkt. Daarvoor pleiten ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP.

18-11-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn teleurgesteld en verbaasd over de bezuinigingen die minister Van der Steur in petto heeft voor preventiemaatregelen. Volgens de ondernemingsorganisaties zijn opkomende vormen van criminaliteit als cybercrime en fraude juist effectief te bestrijden met preventie.