Omgevingswet

In 2018 moet het er eindelijk van komen. Dan wordt de Omgevingswet ingevoerd. Daarin worden tientallen wetten op het terrein van milieu, ruimtelijke ordening en water samengevoegd.

Dat biedt ondernemers meer duidelijkheid en overzicht. Veel hangt nog wel af van de verdere uitwerking. Op basis van de Omgevingswet worden er straks honderden uitvoeringsregelingen opgenomen in vier AMvB’s. Ondernemers zullen hier in de praktijk het meest mee te maken krijgen, maar de verwachting is dat regels die hun nut bewezen hebben zullen blijven.

Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij de voorgestelde beroeps- en bezwaarmogelijkheden voor het omgevingsplan. Ook staat de herinvoering van leges voor milieuactiviteiten haaks op de doelstelling om de lasten voor ondernemers te verlagen. Verder is belangrijk dat bedrijven erop kunnen vertrouwen dat zij hun investeringen niet verloren zien gaan door onvoorspelbare beleidskeuzen van de overheid.  Verbeterpunten, die de afgelopen jaren in het omgevingsrecht zijn gerealiseerd, moeten daarom gehandhaafd blijven. Een voorbeeld daarvan is het blijven werken met algemene regels in plaats van specifieke vergunningseisen.

De belangrijkste voordelen van de Omgevingswet zijn: meer samenhang in de wet- en regelgeving voor de fysieke omgeving, verlaging van de hoge onderzoekskosten voor ondernemers, verkorting van de beroepsprocedures en meer zekerheden voor investeringsbeslissingen.

De Tweede Kamer behandelt de Omgevingswet op 1 en 8 juni 2015.

Jan van den Broek
secretaris
+31 70 3490 322
Meer informatie
Informatieblad
01-03-2015
Infoblad: Afschaffen vergunning voor voorwerpen op of aan de openbare weg
Wie korte tijd een steiger of een bouwcontainer op de openbare weg wil plaatsen moet hiervoor in veel gemeenten een vergunning aanvragen. Dat is lastig voor bouwers en klussers die snel en flexibel willen en moeten werken. Natuurlijk mag de verkeersveiligheid en de vrije doorgang niet worden belemmerd. Maar dat kan ook zonder vergunning.